I forbindelse med Tv-aksjonen på NRK 22. oktober inviterer Røde Kors og Tine til vennskapsfrokost på 79 asylmottak. 26 millioner melkkartonger fungerer som invitasjoner, sammen med blant annet film og annonser.

Tine forteller at omprioriteringer og en stor dugnadsånd på alle kanter har gjort initiativet mulig. Tine koordinerer frokostene og stiller med alt av produkter.

Merkevareansvarlig for Tinemelk, Øystein Ulvær, sier at tiltaket er en ny måte å tenke markedsføring på.

- Denne typen tiltak er relativt nytt i Norge, der en kommersiell aktør initierer en kampanje for å bidra positivt for samfunnet. Det er en hårfin balanse å få dette riktig og troverdig. Vi er imponert over hvordan dette har blitt løst, og jeg opplever et stort engasjement internt i Tine for denne kampanjen, sier Ulvær.

Tine gir også litt av inntektene fra melkesalg til aksjonen i år. Til sammen håper annonsøren å bidra med én million kroner.

Se filmen her (saken fortsetter etter videoen):

Det er Retail House Elevate og JCP Ignite som står bak kampanjen, og Fantefilm har produsert filmen.

- I år er temaet for Tv-aksjonen på NRK «Sammen får vi hjelpen helt frem», som blant annet retter søkelyset mot integrering. Røde Kors og Tine har begge en sterk lokal forankring i Norge, og derfor ønsket vi å invitere hele Norge til vennskapsfrokost på flest mulig asylmottak dagen før Tv-aksjonen, sier Lars Eia Kirkholm, konsulent i JCP.

Han utdyper:

- Med denne idéen vil vi sette fokus på de ressurssterke enkeltmenneskene som har havnet i denne krevende situasjonen. Å dele en frokost kan være en flott måte å knytte vennskapsbånd på, og målet vårt er at gjester og beboere kanskje finner ut at likhetene er langt flere og viktigere enn ulikhetene.