En eier av en bensinstasjon som ser at det stadig blir flere el-biler og leser om at kundene blir mer opptatt av sunn vegetarmat gjør sannsynligvis et dårlig kommersielt valg dersom han bytter ut alle bensinpumpene med ladestasjoner, og pølser med salat over natta. Løsningen er kanskje å tilby begge deler. Leve i nåtid og være forberedt på fremtid.

Tar man utgangspunkt i overskriftene om nedskjæringer i mediebransjen og hvor dramatisk endringene i medieverden skjer, er det lett for norske annonsører å flytte alle ressursene i én retning. Spørsmålet er hvor raskt det er fornuftig av dem å gjøre det?

Det er liten tvil om at vi er inne i en stor og omfattende digital transformasjon i samfunnet. Mobilbruken øker dramatisk, folk bruker stadig mer tid på sosiale medier og som annonsør har muligheten til å segmentere, bygge egne kanaler og bruke data aldri vært større. Jeg merker selv at det er morsommere å prate om disse endringene og hvilke følger det får, enn å dukke ned i fakta om hvordan situasjonen egentlig er i dag. Sånn sett er det lett å føle seg truffet av markedsdirektør i Solo, Joakim Sande, sitt innlegg om flokkmentalitet i bransjen.

Deloittes medieundersøkelse for 2016 om hvordan folk selv oppfatter hvordan de blir påvirket, har mange interessante funn som nyanserer bildet om hvor raskt og dramatisk endringene skjer. Ja, folk ser mindre på tradisjonell tv og bytter laptop ut med smarttelefon, men det er fortsatt slik at tv og laptop er de suverent vanligste enhetene i norske husstander.

Ved å følge diskusjonen om utviklingen på Kampanje og andre bransjenettsteder, er det lett å få inntrykk av at nesten ingen ser på tv-skjerm lenger og at nesten alle foretrekker mobilen. Fakta tilsier imidlertid at tv-salget fortsatt et høyt i butikkene, og funnene i undersøkelsen til Deloitte viser at folk selv oppgir tv-skjermen som den foretrukne måten å se på serier og filmer på. Ja, selv blant SKAM-generasjonen (14-25 år) så er tv-skjermen den foretrukne måten å se på tv-serier på.

Mobilbruken øker kraftig, men det vil fortsatt gå mange år før mobilskjermen utkonkurrerer tv-skjermen. Den gjennomsnittlige nordmann sier selv at de ser 20,4 timer tv-innhold i uken. De yngre foretrekker strømming, og jo eldre man blir, jo mer lineær blir man. Derfor er det også naturlig og fornuftig at  de etablerte tv-kanalene satser på et stadig bedre digitalt innhold for å nå de yngre, og at annonsører tar hensyn til at stadig flere multitasker når de ser på tv. Ikke enten tv-serier eller Facebook, men ja takk begge deler.

Når man spør folk om hva slags reklame de blir påvirket mest av, så oppgir flertallet at tv- og avisreklame som reklameformene blir påvirket mest av når det kommer til kjøpsbeslutninger. Ja, det er ikke tvil om at de har fått redusert sin påvirkningskraft de siste årene og at reklame på digitale flater øker raskt, men undersøkelsen viser tydelig at folk flest mener at de tradisjonelle kanalene har størst påvirkningskraft.

Det har også vært spådommer som har pekt i retning av at nesten alle i løpet av kort tid vil sperre for reklame gjennom ad-block. Undersøkelsen viser at det er færre som bruker slike tjenester i år enn i fjor. Trenden viser motsatt vei enn de fleste spådommene. Kun 20 prosent oppgir at de benytter en slik sperretjeneste på sin smarttelefon.

Det er liten tvil om at endringene er store og at de skjer raskt, men kloke annonsører bør holde hodet kaldt å ta beslutninger basert på hvordan det er i dag og ikke kun på hvordan vi tror det blir i morgen.