«Bryt ut av flokken og tenk selv», er markedsdirektør i Solo, Joakim Sandes oppfordring til digitalfrelste rådgivere og annonsører. Det bereder grunnen for en interessant samtale.

I et mediebyrå skal vi sørge for at kundene våre når sine målgrupper, mest mulig effektivt. Innebærer det at navet i enhver kampanje må være digital, som Sande påpeker at det kan virke som? I Carat og i Dentsu Aegis har vi samlet oss rundt en forståelse av at «alt gammelt ikke er verdiløst og alt nytt ikke er en hype». I noen tilfeller ser vi at tradisjonelle medier som for eksempel TV har en selvskreven og dominerende rolle, andre ganger er butikknære medier viktige. Navet i enhver kampanje er ikke digitalt – men ofte er det det. Samtidig er det nesten alltid en miks av medier som får en kampanje i mål.

Undertegnede er mer av en «effekt-fan» enn en «digi-fan». Vår jobb er alltid å bidra til å sikre annonsøren størst mulig avkastning per krone.

Det er dog et faktum at digitaliseringen har, eller er i ferd med, å føre til store endringer i kjøpsadferd i de fleste bransjer. Forbrukernes krav og forventninger til alle deler av kundereisen er skjerpet til de grader. Mediebruksundersøkelser som for eksempel vår egen CCS viser at digitale medier har både blitt viktigere og i visse sammenhenger dominerende i forhold til folks mediebruk. Det finnes både cases og bidrasanalyser som underbygger det digitales rolle i en effektiv mediemiks. Og digitaliseringen går så ekstremt raskt. Jeg mener det er direkte uansvarlig og farlig å undervurdere potensialet og betydningen utviklingen har for alle bransjer og bedrifter. Et byrå eller en bedrift uten målgruppeinnsikt, effektforståelse og fokus på digitaliseringen i markedsarbeidet, vil være sjanseløse. Med dette som bakgrunn er det heller ikke rart at digitale medier får mer og mer plass.

Tradisjonelle medier har for flere bransjer og annonsører med rette fortsatt en viktig rolle men digitaliseringen er definitivt ikke en hype. Hvor stor plass hvert medie får, har vi allerede vært inne på – det avhenger av hva som er den mest effektive miksen. Men, det er ingen tvil om at «det digitale» vil bli mer og mer sentralt i mediemiksen for alle virksomheter i alle bransjer.

Digitalisering og datatilgang gjør ikke de grunnleggende marketing-prinsippene mindre aktuelle. Kanskje er de viktigere enn noen gang, men det er kunnskap om målgruppen og engasjement for å skape forretningseffekt som bør være driveren i alt vi gjør.