Under sommerens fotball-EM har TV 2 satt to Coca-Cola-flasker på bordet i studio på Kontraskjæret i Oslo. Produktplasseringen er merket med en «P. Inneholder produktplassering» øverst i venstre hjørne av tv-ruta når sendingen starter, slik lovverket foreskriver.

Men nå viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet at bare 44 prosent av befolkningen har fått med seg merkingen av programmer som inneholder produktplassering.

- Tallene er lave og vi tror blant annet det skyldes utydelig merking hos enkelte av kringkasterne, sier direktør for konsesjon og tilsyn Gudbrand Guthus i Medietilsynet.

- Vi har gjentatte ganger tatt opp med kringkastere og tilbydere av programmer på nett at de er forpliktet til å merke programmer med produktplassering på en tydelig måte slik at seerne ikke villedes, sier Guthus.

Kan bli aktuelt med sanksjoner
Undersøkelsen viser også at blant de som faktisk har sett merkingen, er kunnskapen om hva produktplassering betyr vesentlig høyere enn hos de som ikke har sett merkingen.

- Det er programtilbydernes ansvar å ta merkingen på alvor. Vi vil følge opp denne undersøkelsen med kontroller, sier Guthus.

Han varsler at det framover kan bli aktuelt med sanksjoner for dårlig merking.

- Hva slags sanksjoner er det snakk om?

- Den mildeste sanksjonen vi har er en advarsel, også er det gebyr som kan være aktuelt. Vi har også muligheten for tvangsmulkt, det vil si at dersom man ikke retter opp noe innen en viss tid så vil man måtte betale en bot, sier Guthus til Kampanje.

Ser på produktplassering i EM-studio
- Hva kan kanalene gjøre bedre?

- Flere har for eksempel en grå «P»  på en grå himmel, da blir det vanskelig for publikum å se. Det er viktig å sørge for at det er lesbart, en klar og tydelig tekst, og en kontrast mellom bakgrunnen og merkingen. Det må også være synlig lenge nok til at seerne kan få det med seg. Til sist er det viktig at merkingen er til stede på riktige tidspunkter. Merkingen skal være i begynnelsen og slutten av programmer, og etter reklamepauser.

- Har du selv sett noen eksempler på dårlig merking i nyere tid?

- Vi ser noen eksempler nå, men jeg har ikke lyst til å trekke det frem siden vi ikke har noe sak akkurat nå.

På spørsmål om produktplasseringen av Cola-flasker i EM-studio på TV 2 er merket godt nok, svarer Guthus følgende:

- Akkurat det er noe vi ser på nå, for å være helt ærlig. Ser man merkingen i det hele tatt når den kommer? Vi har fått spørsmål fra seere som sier at de ikke ser det. 

TV 2: - Vi merker klart og tydelig
Espen Barås Bye, konsept- og sponsorsjef i TV 2, mener merkingen til kanalen er god nok.

- Vi merker klart og tydelig de sendingene vi har produktplassering i. Vi identifiserer med «P - inneholder produktplassering» slik det skal. Vi følger regelverket slik medietilsynet har satt det opp. Medietilsynet har også hatt tilsyn på konsepter flere ganger, og vi har ikke fått anmerkninger på det.

I år er det Coca Cola som produktplasseres i EM-studio. To flasker er plassert på bordet foran gjestene under hver sending. 

- Produktplasseringen av Coca Cola på fotballsendingene våre, er ett element av flere fra Coca Cola under fotball EM. Coca Cola er en merkevare som seerne kjenner godt til, og som allerede har en sterk tilknytning til fotball og idrett fra før. Årets tvist er at det flagg på flasketikettene, og de som følger godt med, ser at det er kveldens lag som er representert på flaskene i studio. 

- Tror du seerne får med seg produktplasseringen i EM-studio?

- Ja, det får de med seg, og jeg er sikker på at de får med seg identifiseringen vår.

- Men Medietilsynet har fått meldinger om at merkingen ikke er god nok. Har du noen kommentar til det?

- Nei, ikke annet enn at vi merker i henhold til regelverket.