I morgen legger Lotteritilsynet frem en ny befolkningsundersøkelse som skal ta for seg omfanget av penge- og dataspillproblemer i Norge. Der skal også markedet for utenlandske pengespill rettet mot norske forbrukere under lupen og sammenhengen mellom markedsføringen fra de utenlandske spillselskapene og konsekvenser som spilleavhengighet.  

Etter det Kampanje anslår er reklamemarkedet for pengespill på rundt én milliard kroner, der Norsk Tipping er den desidert største enkeltaktøren med et reklamebudsjett på 200-300 millioner kroner. Tall fra Medietilsynet viser at omanget av reklame for utenlandske spillselskaper har økt kraftig de siste årene, og beløper seg rundt 600 millioner kroner i året, altså dobbelt så mye som Norsk Tipping alene.

Les mer: Sterk økning av bettingreklame

Talsmann Kim Rud Petersen i Betsson-gruppen, som er en av de største reklamekjøperne på tv-kanaler som sender fra utlandet og internasjonale nettsider, forteller til Kampanje at han ikke frykter morgendagens rapport.

- Overhodet ikke. Vi gleder oss til å se hva rapporten sier. Forskning på spillavhengighet og rapporter om det er det for lite av. Uansett kommer vi til å argumentere for et lisenssystem, som vi mener er det beste for å bøte på spillavhengighet, sier han til Kampanje.

Et lisenssystem er et alternativ til dagens monopol, der Norsk Tipping har enerett på å drive med pengespill, og der flere aktører betaler en avgift til staten for å kunne operere lovlig i Norge.

«Kynisk markedsføring»
Lotteritilsynet skriver om rapporten at de kontinuerlig oppdager nye tilfeller av «kynisk markedsføring» som retter seg mot sårbare grupper i samfunnet, blant annet ved å alliere seg med norske kjendiser som har sterk appell til denne målgruppen.

- Det kjenner vi overhodet oss ikke igjen i. Vi reklamerer på de kanalene og med de mulighetene vi har fra utlandet. Vår markedsføring er i stor grad snillere enn Norsk Tipping. De må se på egen reklame først.

- Lotteritilsynets tall viser at unge mennesker deltar hyppigere enn eldre i pengespill på nett og er mest utsatt for markedsføring. Stemmer det med deres tall?

- Det kan jeg ikke svare på. Vi vet at det varierer fra selskap til selskap. Enkelte selskap retter seg mot lojale eldre brukere. Men det er få over 70 år som spiller på nett, det er ingen hemmelighet.

I fjor sommer foreslo Lotteritilsynet å blokkere nettadressene til utenlandske spillselskap

- Det tror jeg overhodet ikke. Det er en alvorlig inngripen i en persons bestemmelsesrett. Blokkering av nettsider vil uansett ikke fungere, det vil ta to minutter å omgå og verden er kommet lengre enn det. Det beste for å få kontroll over markedet er å innføre et lisenssystem. Da kan myndighetene være med å bestemme.

Går rett til kulturministeren
I mellomtiden har motstanderne av bettingaktørenes norske virksomhet funnet frem til nye virkemidler. I en rapport laget på bestilling fra rusfeltets samarbeidsorgan Actis, slår advokatfirmaet Hjort fast at spillselskapenes ambassadører og reklamebyråer kan holdes straffeansvarlig for medvirkning til brudd på lotterilovens markedsføringsforbud. Etter at Lotteritilsynet har lagt fram sine nye tall for spillavhengighet i morgen, går generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis rett i et møte med Kulturdepartementet. På dagsorden står de dagsferske tallene og kampen mot markedsføring av ulovlige pengespill.

- Vi kommer da til å fremme våre krav om at Kulturdepartementet og Lotteritilsynet må gå etter dem som er med på å fremme ulovlig pengespill i Norge, det vil si selskapenes ambassadører og reklamebyråer. Hjort konkluderer i sin utredning med at lovverket er tydelig på dette området. Vi mener at det må bli innført blokkering av ulovlige pengespill på nettet og at ambassadører og byråer blir ansvarliggjort, sier Gerhardsen til Kampanje.

- Hva med tv-kanalene som formidler tv-reklamen, som for eksempel Discovery og MTG?

- Disse medieselskapene sender via London, og omgår dermed norsk lov, men både Kulturdepartementet og Lotteritilsynet er i dialog med britiske myndigheter om dette. Ifølge britisk lov skal det ikke sendes spillreklame før klokken 21.00, så det burde være et minstekrav overfor kanalene som formidler denne typen markedsføring i Norge. I Norge pøses det ut 1000 spillreklamer daglig. Cirka 90 prosent av dette er ulovlig, sier Gerhardsen.