Gjennom åtte uker vil forbipasserende på Stortinget T-banestasjon få med seg en unik kampanje for å få flere til å gå med på organdonasjon. Denne uka ruller andre del av kampanjen ut, og det er sterke virkemidler organisasjonen tar i bruk for å rekruttere flere organdonorer. Budskapet i kampenjen, som er utarbeidet av McCann, er at det kun tar tre sekunder å melde seg som donor.

- Del to av kampanjen viser tre personer som egentlig ikke skulle levd i dag, men fordi noen hadde formidlet til sine nærmeste at de ønsket å donere sine organer, lever de godt i dag, sier Troels Normann Mathisen, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.

Reklameplasseringene har Stiftelsen Organdonasjon fått donert av Clear Channel, som valgte ut organisasjonen blant flere andre veldedige formål til å motta utendørsannonsering til en verdi av én million kroner.

- Vi valgte mellom mange svært gode og verdige formål og skulle gjerne ha støttet alle, men valget falt til slutt på Stiftelsen Organdonasjon. Prosjektsøknaden var godt definert og begrunnet, med et konkret budskap og tematikk, sier Mats Lundquist, administrerende direktør i Clear Channel.

I tillegg var det ifølge Lundquist avgjørende for utfallet at stiftelsen har et viktig budskap som kommer for lite frem i media.

- Mange ideelle og veldedige organisasjoner kan normalt ikke ta seg råd til å kjøpe reklameplass. Men vi ønsker med dette initiativet å hjelpe dem som hjelper andre og som trenger ekstra drahjelp for å nå frem med sitt budskap, sier Lundquist, som har tro på at stiftelsen vil få en effektiv og god kampanje.

Troels Normann Mathisen, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, er glad for muligheten til å nå flere potensielle donorer.

- Dette er en form for kommunikasjon som vi aldri har råd til ellers. Samtidig er det så viktig at vi når flest mulig med budskapet om at organdonasjon er noe alle bør ta stilling til. En slik bred reklamekampanje som vi nå får sjansen til å gjøre vil redde liv, sier Mathisen.

Stiftelsen Organdonasjon har som formål å øke antallet donorer og transplantasjoner gjennom å informere allmennheten og påvirke helsevesen og myndigheter. Siden 2012 har antallet transplantasjoner av friske organer til alvorlig syke pasienter gått forsiktig tilbake. I samme tidsperiode har imidlertid antallet pasienter på venteliste for organtransplantasjon økt kraftig, fra 297 til 420. I fjor døde 29 pasienter mens de ventet på friske organer.