I et innlegg på Kampanje.com i dag slipper administrerende direktør Jan Morten Drange i annonsørenes interesseorganisasjon, Anfo, helt nye tall fra «Den store annonsørundersøkelsen 2016» og funnene må sies å være svært dårlig nytt for mediebyråene.

- Svært mange annonsører nærer en økende grad av mistro til sine mediebyråer, skriver Jan Morten Drange i dag i sitt innlegg.

Les hele innlegget her: - Programmatisk rekyl

Tallene det refereres til i undersøkelsen til Anfo, viser at debatten rundt programmatiske annonsekjøp som forventes og dobles til én milliard kroner i 2016, har ført til at tilliten mellom mediebyråer og annonsører svekkes.

- Det er litt for mange aktører i bransjen som kompliserer og mystifiserer, fremfor å forenkle og tydeliggjøre. Vi tror at dette er med på å bygge ned den tillit som er avgjørende i konstruktive samarbeidsforhold, fortsetter Drange.

Bekymringer blant annonsørene
Funnene som vil bli presentert i sin helhet over sommeren omtales som «oppsiktsvekkende» av Anfo-sjefen. Se noen av funnene som omtales i innlegget her:

  • Nesten halvparten av annonsørene er bekymret for annonsesvindel og andelen øker om en ser på de med størst markedsbudsjett. Her er tallet 65 prosent.
  • 60 prosent er samtidig bekymret for at man kjøper visninger og reklame som aldri blir vist.
  • Hele seks av ti er også bekymret for manglende åpenhet om inntjening på digital annonsering fra mediebyråene. Hos de største annonsørene er tallet 80 prosent.
  • Fire av ti tror faktisk at mediebyråene har skjulte inntekter fra mediekjøp. Blant de største annonsørene er tallet hele 70 prosent.
  • Samtidig mener over halvparten av annonsørene at programmatiske annonsekjøp vil effektivisere de digitale investeringene og hele 80 prosent av de største annonsørene mener den automatiseringen av annonsekjøp vi nå opplever er svært viktig eller ganske viktig.

Drange sier til Kampanje mandag morgen at Anfo ikke er overrasket over funnene i den nye undersøkelsen og tilbakemeldingene fra medlemmene på programmatisk.

- Vi er ikke overrasket over den store interessen det er for programmatisk og automatisert annonsekjøp hos norske annonsører. Vi er opptatt av rasjonelle og kostnadseffektive tilnærminger til våre målgrupper. Her skal også sies at mediebyråene har gjort en solid jobb i å fremme nettopp denne måten å handle på, sier Drange.

Saken fortsetter etter bildet.

- En kjempeutfordring:

Daglig leder i Anfo, Jan Morten Drange, mener tallene som kommer frem i Den store annnsørundersøkelsen som legges frem over sommeren, viser at mediebransjen har en kjempeutfordring når det gjelder digital annonsering.

- Dette er alvorlig 
Men som Anfo-sjefen skriver i innlegget så er det gjerne slik at «det som glitrer mest også har en bakside.»

- Annonsesvindel eller ad fraud er dessverre en utilsiktet konsekvens av programmatic. Det virker som om veldig mange har fått med seg at dette foregår i relativt stor stil nå. Det er på mange måter betryggende. Nå gjenstår den virkelig store jobben, nemlig å få kontroll over denne kriminelle aktiviteten, sier han. 

Han mener tilbakemeldingene fra annonsørene og egne medlemmer viser at mediebransjen «står midt oppe i noen kjempeutfordringer.»

- En ny rasjonell og effektiv tilnærming til media og målgrupper er på mange måter under angrep fra flere kanter. Altfor mye av midlene som annonsørene investerer forsvinner før de settes «i arbeid». Programmatisk har følgelig en betydelig skjult reserve med tanke på effektivitet. Det haster å få kontroll.

- Hvor alvorlig vil du si det er at flere av annonsørene tror mediebyråene har skjulte inntekter og er bekymret for manglende åpenhet om inntjening? 

- At dette er alvorlig er selvsagt. Som rådgiver lever man av tillit. Da blir tall som dette veldig skuffende. Som annonsører skulle selvsagt vi sett at situasjonen var en helt annen. Vi tror som sagt at mye av grunnen til at svarene blir slik som dette handler om en litt unødvendig skapt kompleksitet rundt noe som burde vært forenklende. Slikt kan skape grobunn for misnøye og mistro. At det nye hedersordet i bransjen burde være transparens synes å være veldig klart. Annonsørene har her talt, veldig tydelig faktisk, sier Drange. 

Tar seg godt betalt
Debatten om programmatisk har rast på Kampanje.com i lang tid og nådde en foreløpig topp da Kampanje kunne avsløre at så mye som 30-40 prosent av annonsørenes mediebudsjetter blir borte i teknologikostnader og byråhonorarer. 

Les også: Slik spiser programmatic opp reklamebudsjettet ditt (abonnement)

Anfo-sjefen Jan Morten Drange kalte det hele for «lite lystig lesning», mens mediebyråene forsvarte seg med at effekten av annonseringen blir bedre og at prisen mediebyråene oppnår blir lavere enn om annonsørene skulle handle direkte med mediene.  

- Det som er viktig å fokusere på, er effekten av annonseringen, basert på individuelle målsetninger fra annonsøren, sa Martin Bentzen, administrerende direktør i mediebyrået MEC, til Kampanje den gang.

Venter på eksplosiv rapport
Også internasjonalt blåser det opp til en programmatisk storm og Anfos søsterorganisasjon i USA, ANA, har blant annet bestilt en uavhengig rapport som skal se på pengestrømmene mellom store amerikanske annonsører som Apple, Wal-Mart og General Motors og mediebyråene. Rapporten er ventet om kort tid, men allerede i forrige uke kunne Business Insider omtale rapporten som «eksplosiv» etter å ha snakket med kilder med innsyn i rapporten.

En annen kilde, med kjennskap til rapporten, kan også fortelle om muligheten for fengselsstraff for toppsjefer dersom det viser seg at byråene har brutt kontraktsvilkårene med annonsørene.