ANFO peker i sitt leserinnlegg på viktige problemstillinger innenfor programmatic. Diskusjonen er viktig, fordi programmatic er iferd med å vokse seg stort som en konsekvens av at det bidrar til å bedre ROI. Dessverre sitter jeg med en følelse av at diskusjonen på Kampanje de siste ukene har gitt få svar, men snarere gjort folk mer usikre på noe de allerede er usikre på fra før.  

Mediebyråene spiller en sentral rolle i det nye landskapet, både kompetansemessig og kommersielt, men kan ikke alene stå til ansvar for alle problemstillingene i et marked preget av nye aktører og bransjeglidning alle veier. Dessuten er mediebyråene betydelig endret siste fem årene, og ikke lenger en homogen gruppe eller kategori der alle byråer følger en gitt praksis. Dette vet også Kampanje selv om det blir oversett når man tolker ANFOs artikkel. Hva med å følge opp den litt tabloide debatten med en serie fagartikler?

Etter vår mening er et moderne mediebyrå et kommunikasjonsmiljø drevet av teknologi og kreativitet, som leverer løsninger og avkastning på hver kunde sine individuelle utfordringer. Dette baserer seg på tillit mellom kunde og byrå, og for å gjenta: Det Starcom som jeg har ansvaret for driver ikke med bulk-kjøp, vi har ingen tradingdesk med egne medieprodukter og vi  har en åpen forretningsmodell innenfor programmatic der kunden betaler for timer og teknologi.

Men vi er i gang, og jeg tolker resultatene som ble lagt frem i ANFOs leserinnlegg mest som en konsekvens av usikkerhet og bekymring for at man ikke har full oversikt.

Det bransjen kan lastes for kollektivt er at vi ikke godt nok har lykkes formidle hvem som er aktører i markedet, hvilke valgmuligheter man har som kunde og hva det koster å bruke tredjepartsoperatører. Dette er tross alt ganske nytt for de fleste norske annonsører. Men vi er igang, og jeg tolker resultatene som ble lagt frem i ANFOs leserinnlegg mest som en konsekvens av usikkerhet og bekymring for at man ikke har full oversikt. Det vil vi gjerne bidra til å gjøre noe mer, i riktige fora. Generelt opplever vi stor grad av tillit fra våre kunder, og mer enn noen gang. Det fremgår ikke minst av ANFO og DNs egen undersøkelse om kundetilfredshet, som avdekker at Starcom og flere andre mediebyråer kommer helt på topp blant alle byråer i bransjen. 

Programmatisk er, som ANFO sier, ikke noe annet enn en ny måte å kjøpe annonser på. Den største forskjellen er at man ikke lenger betaler for en transaksjon knyttet til en gitt flate, men en prosess støttet av teknologi som velger i et stort varelager. Det gir en dynamisk medieplan beriket av data, hvor både innhold og media optimaliseres i sanntid basert på de KPI-ene som er satt sammen med kunden. Dette løser i mange tilfeller kundens medie- og konverteringsmål  svært effektivt, og så må vi sammen ta tak i utfordringene ANFO skisserer. Det starter med å dykke ned i detaljene og skaffe seg forståelse sammen med sine partnere. Gjør man det er det mye å vinne og forvirringen blir også mindre. 

Peder Mittet er administrerende direktør i Starcom.