Det er selskapet Mars som produserer M&M og selger M&M i dispensere formet som leketøy. Derfor er de felt for markedsføring rettet mot barn i Matbransjens Faglige Utvalg (MFU). Det skriver NRK.

M&M-sjokoladen som er felt, ble solgt i dispensere med figurer som spilte fotball og kjørte fly, og ble blant annet solgt på tax-free utsalget på Gardermoen. Det er Stine Nordhagen som sendte inn MFU-klagen.

- Jeg mener at kombinasjonen leker og godteri er unødvendig. Dette er veldig tydelig markedsføring mot barn som skaper ekstra press på foreldrene, sier Nordhagen.

MFU er enige med Nordhagen og Mars ble felt for «en markedsføring særlig rettet mot barn under 13 år».

Mars skriver videre i sitt tilsvar at «gitt klagen vi har mottatt, har vi nå satt i gang en intern gjennomgang for å undersøke de identifiserte dispenserne nærmere i relasjon til våre nye kriterier til barneappell og vil vurdere om de er på linje med de nye interne standardene».