Danskeide Aller Media fortsetter å ruste opp i markedet for innholdsmarkedsføring og markedsføringstjenester. Etter en rekke oppkjøp de siste årene etablerer nå Aller Media det nordiske byrånettverket Ahead Group, som med en omsetning på over 700 millioner kroner og mer enn 350 medarbeidere blir et av Nordens største byrånettverk. 180 av dem jobber i de norske byråene. Aller Media blir også det første mediekonsernet som oppretter et nordisk nettverk av byråer.

- Er blitt et viktig forretningsområde
Byråene i Ahead Group skal etter planen selge sin spesialistkompetanse på  markedsføring og tjenesteutvikling i hvert enkelt land - og på tvers av de nordiske landene. Det vil si tjenester som content marketing, reklame, såkalt performance marketing, CRM, sosiale medier, utvikling av digitale tjenester, retail- og event marketing. I nettverket inngår Redink, Hyper, OMG og NovaVista/Fresh Thinking i Norge, Datagraf Communications og Aller Client Publishing i Danmark, Dingle og Aller Ideas i Finland, og Make Your Mark i Sverige.

-  «Marketing Services» er blitt et viktig forretningsområde for Aller. Hvert enkelt byrå fortsetter som selvstendige enheter med sine egne kunder, men samtidig har både selskapene og markedet etterlyst en sterkere samordning av våre enheter. Selskapene utfyller hverandre svært godt, og vi har det siste året også etablert god dialog på tvers av de fire landene. Resultatet er Ahead Group, sier Rolf Hanche-Olsen, konserndirektør for strategi og nye forretningsområder i Aller Media Norge.

Arbeidet med å samordne selskapene i Ahead-alliansen ledes av Bente Klemetsdal. Hun har tidligere hatt en rekke lederstillinger i den nordiske mediebransjen, blant annet i SBS Radio. Klemetsdal gikk av som salgsdirektør i Aller Media i fjor, men ble hentet tilbake av Rolf Hanche-Olsen for å samordne satsingen på det nye byrånettverket. Klemetsdal skal rapportere til en styringsgruppe for byrånettverket, en gruppe som skal ledes av Hanche-Olsen.

Les mer: Klemetsdal slutter i Aller Media

- Markedet vi beveger oss i blir stadig mer utfordrende og terrenget vi må orientere oss i blir vanskeligere. Alle kan mer enn før, men ingen er best alene. Det blir stadig mer krevende for kunden å besitte spisskompetanse innen de ulike fagområdene, gjennom Ahead ønsker vi å tilby kundene tilgang til alt hos én. Det finnes knapt noen bedre verktøykasse å kunne presentere for våre kunder, sier Klemetsdal, som får tittelen Vice President i det nordiske nettverket Ahead Group.

Kan måle seg med Høgebøls NOA
Med 700 millioner kroner i omsetning og 350 ansatte er byrånettverket på størrelse med Dagbladet, som er en av flaggskipene i Aller Media. I byråmarkedet matcher Ahead det nordiske byrånettverket The North Alliance (NOA), som nordmannen Thomas Høgebøl står i spissen for. Selskapet er på vei mot en omsetning på 800 millioner kroner.

- Jeg kjenner ikke særlig godt til NOA, men jeg antar at vi er omtrent på nivå størrelsesmessig. Vi har også gode resultater med en driftsmargin på rundt ti prosent, sier Rolf Hanche-Olsen til Kampanje.

- Skal dere konkurrere med alt fra nye nettverk som NOA til de mer tradisjonelle byråene?

- Det som skiller oss fra de mer tradisjonelle byråene er at selskapene i Ahead-nettverket er veldig spesialiserte. Vi går til bords med en annen type selskaper. Dessuten er vi eid av et mediekonsern, som bare i Norge har 2,8 millioner digitale lesere og 2,3 millioner printlesere ukentlig, sier Bente Klemetsdal til Kampanje.

Rolf Hanche-Olsen mener bransjeglidningen er betydelig.

- Byråene overlapper hverandre mer og mer og det er ikke lenger så klare skillelinjer. Medie- og reklamebyråer driver med content marketing, men vi er spesialister på dette. Vi har ingen planer om å gå inn i de tradisjonelle reklamebyråene, sier Hanche-Olsen. 

- Men vi møter reklame- og mediebyråene i konkurransen om kundene og konkurransen er helt klart økende, legger han til.

Les også: Høgebøl:  - Vi bør lande 550 millioner i år

25 prosent av omsetningen
Aller Media, med Rolf Hanche-Olsen i spissen, har gjort en serie oppkjøp i Norge de siste årene. Av Aller Medias samlede årsomsetning på nærmere to milliarder kroner i Norge, kommer nå rundt 25 prosent av omsetningen fra marketingselskaper og noen andre nye områder. Alt tyder på at andelen vil vokse, både i Norge og Norden for øvrig.

- Vi er på kontinuerlig utkikk etter vekstmuligheter. I Aller har vi definert tjenester relatert til marketing og forretningsutvikling som en helt sentral vekststrategi, både i Norge og Norden. Vi ser derfor hele tiden etter gode selskaper som har sterke markedsposisjoner, som har sterk kultur, sterk ledelse og god lønnsomhet. Og som har et godt grunnlag for videre vekst, sier Hanche-Olsen.

- Har dere noen oppkjøp på trappene nå?

- Vi sonderer og ser noen muligheter, men det er ikke noe som har kommet så langt at vi kan si noe nå, sier Aller-toppen.

Les mer: Henter 500 mill. utenfor mediemarkedet

Aller vil kjøpe svensk content-selskap
I Sverige er Aller angivelig i samtaler om kjøp av content marketing-selskapet OTW, som er eid av det kriserammede mediekonsernet Stampen. Ifølge Resumé vil Stampen ha 150 millioner kroner for selskapet og noen nettsteder, mens Aller bare ønsker å betale halvparten. Stampen kjøpte OTW for over 200 millioner svenske kroner i 2012. Omsetningen har siden den gangen falt fra 230 millioner til 100 millioner. Rolf Hanche-Olsen ønsker ikke å kommentere opplysningene og henviser til Aller i Sverige. 

- Hva slags type selskaper eller kompetanse er det Aller har behov for?

- Jeg skal være litt forsiktig med å si noe om det, sier Hanche-Olsen.

Jakter på datadrevet innsikt
Bente Klemetsdal mener imidlertid det er et område som skiller seg ut:

- Jeg tror alle medieselskaper har et behov for å styrke seg innenfor datadrevet innsikt. Det handler om å kunne dokumentere hvilken effekt arbeidet man utfører for kundene har, sier hun.

- Er det folk med kunnskap om datadrevet innsikt eller teknologi dere vil investere i?

- Det er begge deler. Om det blir oppkjøp eller egen organisk utvikling vet vi ikke noe om ennå. Vi bare vet at det blir stadig viktigere å fortelle kundene hva som virker og hva som ikke virker., svarer Hanche-Olsen.

Ideen om å opprette et nordisk nettverk står Erik Aller i Aller-familien bak. Erik Aller er styreleder i Aller Media i Norge og en av de mest markante i den danske mediefamilien. Aller Medias framstøt i det norske byråmarkedet skal ha inspirert Erik Aller da han foreslo en satsing på et nordisk nettverk.

Les også: Aller Media på vei mot to milliarder

Les også: Kjøper ut Aller-investor for to milliarder