Når mennesker kommuniserer seg imellom bruker de 60 prosent av tiden på å prate om seg selv. Denne statistikken øker til hele 80 prosent i digital kommunikasjon. Jeg er overbevist om at denne prosenten er betydelig mye høyere i merkevarers kommunikasjon til konsumenter.

Det finnes en grunn til at vi prater så mye om oss selv. Det er jo slik en bedrift har markedsført seg selv i flere hundre år. De har dyttet produktet sitt i ansiktet til forbrukerne, i håp om å bli den foretrukne merkevaren. Dette fungerer derimot dårlig i innholdsmarkedsføring. Det er her man skal tillegge merkevarer en merverdi som kundene ikke får andre steder i markedskommunikasjonen. Vi må bruke egne og sosiale kanaler til å svare på spørsmålene til kundene våre, hjelpe dem å oppnå eller komme fram til noe som gjør livene deres litt enklere å leve.

I en studie utført ved Harvard University, kom forskere fram til at vi prater om oss selv i digitale kanaler fordi det føles godt. Dette er kjernen i problemet, slik jeg ser det. Hvorvidt det føles godt for deg som avsender å snakke om dine produkter eller tjenester er irrelevant. Det er publikums opplevelse som gjelder, ikke din.

Slik det er i dag, får de som lager relevant innhold automatiske fordeler på de store plattformene. De rangere bedre på søkemotorer og får større organisk rekkevidde enn dårlig innhold. Google er stadig mer opptatt av intensjoner og mindre av nøkkelord, og gir derfor nettsteder med svar på det kunden ønsker høyere rangering. Det innebærer at vi må bruke de rette assosiasjonene i innholdet vårt, ha troverdighet og autoritet samt relatere direkte til det publikum ønsker å vite.

Dette er fabelaktig for oss som er opptatt av kvalitet. For hvor godt blir egentlig innholdet når du er låst til å fokuserer på nøkkelord i en artikkel? Dette betyr at i praksis at vi har større frihet til å bygge opp elementer av innholdet, som setninger, titler og ingresser, slik vi ønsker. Dermed kan vi fokusere på kreativitet og kvalitet, noe som til syvende og sist vil komme leseren og merkevaren til gode.

Også de store sosiale mediene endrer algoritmene sine. På samme måte som Google, faser de ut irrelevant innhold som ikke engasjerer publikum. Facebook, YouTube og Twitter har gjort det lenge, og nå følger Instagram etter.

Det er først når vi som skaper innhold ser bort fra behovet for å formidle, formane og føle oss bra, men i stedet lager innhold utelukkende basert på publikums premisser, at merkevaren styrkes, og pengene kan rulle inn.

Av den grunn bør merkevarer være mer kresne på hva som sendes ut. Ikke publiser noe du ikke er helt overbevist om at dette vil være nyttig og relevant for leseren. Ikke la trangen for å markedsføre ødelegge for mulighetene som ligger i godt innhold.

Den nevnte Harvard-studien tok ikke stilling til hvor mange, om noen overhodet, faktisk lytter når vi prater om oss selv. Så husk: Du har kanskje mye å si, men om ingen lytter til deg må du revurdere budskapet – eller bare ikke si noe i det hele tatt.