Programmatiske kjøp må dreie seg om målgrupper og kunder, og målgruppene i riktige omgivelser. Ikke om teknologi.

Utgangspunktet for å kunne selge en vare eller en idé er å nå ut til riktig målgruppe, aller helst i riktig modus. Omgivelsene annonser står i, påvirker også oppfattelsen av et budskap, og hvor seriøst et budskap tas. Hvis det ikke hadde vært slik, ville aldri spesialmagasiner kunne solgt sine annonser dyrere enn dekningsmedier.

Det snakkes nemlig veldig mye om dekning på programmatiske kjøp, men dette er ikke noe nytt - å kjøpe dekning har vært mulig lenge. Tilbudet er fortsatt større enn etterspørselen på rene bannervisninger på mer eller mindre gode nettsider. Dekning må kjøpes riktig, men målgrupper er viktigere.

Om alle kjøper på én og samme plattform, er det en fordel for kjøperne, kanskje spesielt direkte kjøp fra kunder. På lang sikt kommer det til å bli en større nasjonal eller internasjonal samordning for nettopp dette. Det at vi ikke er der nå, er kortsiktig. Samtidig som det ikke er definert hvilken plattform som kommer til å bli ledende.

Målet er uansett å få mer valuta for hver krone; å øke sannsynligheten for både langsiktig og kortsiktig positiv effekt for kampanjer, eller langsiktige merkevarebyggende tiltak. Store og attraktive annonseformater må være tilgjengelig for kjøp, på gode flater i en riktig kontekst. Det er ingen som blir lurt av å tilby B-varene fra bakrommet til opphørspris.

Vi som er digitale har ingen kortsiktige ønsker om å finansiere andre produkter eller opprettholde døende kanaler. For oss er digitalt melk, brød, pålegg og dessert.

Det å kjøpe målgruppe kan gjøres bredt på tvers, men det å sy sammen en god pakke for kunder krever at kontekst og innsikt også spiller en rolle. Der hvor kundene, plattform og medier sammen løser utfordringer ved å velge målrettede kanaler, optimaliserte plasseringer og bruker innsikt fra dataplattformer og erfaring som sitter i veggene.

Fordi det er best for kundene, og effektene av kampanjene som kjøpes. Det er viktig for en kunde å vite hvor en annonse vises, og hvordan. Ikke hvilken teknologi som er valgt.

Kundekontakten er for mediene svært viktig, og innsikten skal gå begge veier. Vi har løst dette med en avdeling som kan tilby alle våre annonseprodukter på tvers, riktige målgrupper i riktig modus og kontekst – eller dekning for bredere produkter.

Mediekjøp må være et samarbeid. På samme side av bordet som kunder, og med det kundene ønsker  - uavhengig av type kjøp. Det å kjenne kundene, og kunne løse utfordringer sammen, må være hovedfokus for salgsavdelinger både digitalt og ellers.

Fokuset for en digital bedrift må være en sterk kundefokusering, det beste for kundene og det som er smart på lang sikt. Vi som er digitale har ingen kortsiktige ønsker om å finansiere andre produkter eller opprettholde døende kanaler. For oss er digitalt melk, brød, pålegg og dessert.

Programmatisk uten at det blir problematisk. Tradisjonelt uten at det blir traust og treigt. Med kundene i fokus, ikke den til enhver gjeldende teknologi. I en verden hvor teknologien utvikler seg så raskt kan det ikke være hovedfokuset.

Kundene er viktigst. Ikke teknologien.