I lørdagens utgave av Aftenposten brukes justisminister Anders Anundsen til å fronte en helsides annonse for et kommende reklameinnstikk om samfunnssikkerhet. Bilaget ble produsert av innholdsmarkedsføringsprodusent Mediaplanet, og møtte i helgen kritikk fra flere hold.

– Det er lureri som jeg mener både han og mediene bør holde seg for god for. Særlig statsråder har et ansvar for å unngå slikt lureri, og jeg setter store spørsmålstegn ved det, sa ekspert på presseetikk, Gunnar Bodahl-Johansen.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, var også blant dem som stilte seg kritisk til saken.

Les mer her: Anundsen kritiseres for sikkerhetsreklame

- Annonsebilag når godt ut i målgruppen
Thomas Lillebror Finne, administrerende direktør i C Media, som har lignende bilag, sier at selskapet ofte får politikere til å stille opp i artikler som skal brukes i annonsebilag, og stiller seg uforstående til kritikken av Anundsen.

- Vi i C Media, har alltid hatt et godt forhold til politikere og ulike departement helt siden vi startet i 2008. Senest i februar, i år, hadde vi med Røe Isaksen i en stor artikkel med fokus på realfagsutdanning uten at det kom noen reaksjoner på det. Gjenbruken av artikler er ulik - noen ganger trykkes de i andre magasiner, nyhetsbrev, sosiale medier, og eller på hjemmesiden til utgiveren. Alt etter hvor vi ser at de gjør størst nytte, sier Thomas Lillebror Finne til Kampanje.

- Hvorfor brukes slike tekster i annonsebilag?

- Annonsebilag når godt ut i målgruppen og har bred distribusjon, i tillegg får man belyst viktige temaer som de tradisjonelle mediene kanskje ikke finner plass til eller ikke har muligheten til å gå i dybden på. 

- Forskjell på C Media og Mediaplanet
Finne opplyser at det er en forskjell på utgivelsene til Mediaplanet og C Media. 

Mediaplanet skal angivelig ikke ha opplyst til Anundsen at tekstene hans skulle brukes i et annonsebilag da han ble spurt om å skrive dem.

- Vi har alltid hatt en utgiver som har stått bak med økonomi og tatt ansvar for det innholdsmessig, men både våre og deres magasiner er merket tydelig på hver side med annonsebilag og ikke minst godkjent av redaksjonene eller redaktøren i det medium det blir distribuert i.

Thomas Lillebror Finne opplyser at C Media aldri har motatt kritikk.

- Siden 2008 har vi hatt med både rødgrønne og blåblå politikere i slike bilag uten å ha mottatt negative reaksjoner på det.

- Har dere bare fått positive tilbakemeldinger?

- Vi får alltid positive tilbakemeldinger på utgivelsene vi gir ut enten direkte eller til utgiveren som står bak utgivelsen. 

- Er det greit at ministre skal bruke arbeidstiden på å skrive tekster som brukes til formål andre tjener penger på?

- Er det ikke en ministers jobb å fremme viktige samfunnssaker? Jeg ser ikke noen store utfordringer ved det så lenge det er opplyst at det er annonse og i tillegg at de får lese igjennom saken i forkant for godkjenning. Per Edgar Kokkvoll, var i sin tid, positiv til slike magasiner, så lenge merkingen var klar og tydelig. Nå ser jeg at nåværende leder, Kjersti L. Stavrum, er kritisk. Hva har endret seg? 

Per Edgar Kokkvold har følgende kommentar til Lillebror Finnes utspill:

- Det er Kjersti Løken Stavrum som i dag er generalsekretær i Norsk Presseforbund, og det er hun som uttaler seg om presseetiske og pressefaglige spørsmål på vegne av forbundet. Det fins selvfølgelig generelle pressefaglige spørsmål jeg har meninger om også som privatperson, og offentlig, men dette er ikke blant dem.