Marie Louise Alvær avslører allerede ved åpningen av motsvaret at hun ikke har forstått poenget mitt. Når argumentene går tom så tar gjerne hersketeknikker (les; «Kjære Markus») og lange passasjer med gjentagelser og egenpromotering over. La meg derfor ta frem tåkeluren for å oppklare litt; Ja, meningsbærere med appell hos en bestemt målgruppe er kommet for å bli. I get it and I got it. På lik linje med Virtual Reality, Content Marketing og sikkert også Wearables. Men det betyr ikke at det helt ukritisk skal prakkes på en kunde. Det skal kun brukes hvis det er bærende for ideen og er relevant for målgruppen og varemerket. Det er nemlig det som er essensen i mitt innlegg. Det og viktigheten av å være edruelig i forhold til overeksponering og overforbruk av nevnte påvirkere (jeg prøver å si «influencers» minst mulig sånn at folk skal orke å lese seg igjennom dette innlegget).

Jeg sier heller ikke at reklamebransjen har monopol på gode ideer, jeg sier simpelthen at gode ideer altfor ofte erstattes med teknikker og trender. Jeg ser opp til alle som ser viktigheten av tanken bak og relevans, uansett hvilken bransje vedkommende jobber i.

Videre sier du at påvirkerne (influencerne) ikke gjør sponsede aktiviteter de ikke kan stå inne for. Og her må jeg igjen bare påpeke at det ikke er påvirkerne jeg har i fokus når jeg lager reklame og historier; det er merkevaren og sluttbruker. Hvorvidt man står inne for en aktivitet eller ikke tilhører en annen diskusjon. Påvirkerne er (igjen) et verktøy for å nå målet og ikke målet i seg selv, selv om det motsatte viser seg å være tilfelle ved litt for mange anledninger.

Jeg velger å avslutte med den eksakt samme avslutningen som sist gang og håper du leser en gang til og dermed ser poenget mitt:

«Jeg er på ingen måte motstander av bloggere og nye måter å kommunisere på så lenge det er relevant og fornuftig i forhold til merkevaren. Og ikke minst fundamentert i en god idé med en tanke bak. Det er irrelevant overforbruk av en teknikk jeg vil til livs. Spesielt når merkevaren som faktisk skal være helten, drukner i staffasjen.»