Synnøve Finden lanserte nylig en ny halvfast ost som de har gitt navnet «Kongsgård - en jarlsbergost-type fra Synnøve». Hovedkonkurrent Tine reagerer på dette og har bedt Synnøve Finden kutte referansen til det de mener er deres registrerte varemerke Jarlsberg.

- Vi synes konkurranse er flott. Det gir mangfold og flere alternativer for forbruker. Tine har ingen intensjoner om å hindre Synnøve Finden i å lansere eller selge osten de har utviklet, men vi kan ikke akseptere at de bruker det Tine-eide varemerket Jarlsberg for å markedsføre og selge den, sier konserndirektør Kathrine Mo i Tine.

Reagerer på nye Synnøve Finden-ost:

- Vi kan ikke akseptere at de bruker det Tine-eide varemerket Jarlsberg for å markedsføre og selge den, sier konserndirektør Kathrine Mo i Tine.

 Til retten
Tine leverer onsdag en begjæring om midlertidig forføyning til Follo tingrett med krav om at det nye osteproduktet til Synnøve Finden ikke går ut i markedet uten at teksten på emballasjen endres og at det ikke refereres til Jarlsberg i markedsføringen av produktet.

Synnøve Finden bestrider Tines rettskrav og svarer på reaksjonen med at tradisjonen med ost av jarlsbergtype i Norge går mye lenger tilbake enn de 60 årene Tine har hatt monopol på å lage den.

- Selv om den faglige betegnelsen er propionost, er det ingen som vet hva det er. Alle i Norge kaller denne for jarlsbergost-type, sier kategoridirektør Magnus Tollefsen i Synnøve Finden.

Krangel om definisjon
Follo tingrett ville onsdag ikke kommentere om de hadde mottatt noe rettskrav fra Tine. En slik forføyning om øyeblikkelig stans i salg kan ilegges for «å avverge vesentlig skade eller ulempe».

Det foregikk en hissig kamp om hva som var rett oppfatning etter at saken ble offentlig kjent onsdag morgen. På det brukerstyrte nettleksikonet Wikipedia var artikkelen om Jarlsbergost flittig redigert og tilbakestilt om hvorvidt osten var et registrert varemerke fra Tine eller ikke. I det ikke like demokratiske oppslagsverket Store Norske leksikon nevnes derimot ikke Tines navn ved et ord, men det oppgis at Jarlsbergosten ble utviklet på 1950-tallet og oppkalt etter en lignende ost.

«Den nye osten fikk navnet Jarlsberg etter en sveitserostlignende type som ble laget ved flere ysterier i Vestfold på slutten av 1800-tallet. Opphavsmannen til denne var gårdbrukeren og meieripioneren Anders Larsen Bakke (1815– 99)», står det i leksikonet.