Kelloggs Coco Pops Crunchers må endre sin markedsføring etter klager fra elever til Matbransjens Faglige Utvalg. Utvalget mener emballasjen i for stor grad oppfordrer barn til kjøp av samleobjekter.

Kreftforeningen arrangerte høsten 2015 en kampanje kalt «Reklamedetektiver». 400 skoleelever i 17 skoleklasser har klaget til Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) på forskjellige forhold knyttet til markedsføring av mat og drikke til barn.

Fem av klagene gjaldt Kelloggs Coco Pops Crunchers. Emballasjen er en fargerik eske med bilde av en bjørn på forsiden. Dessuten er det bilde av en drikkeskål som kan fås når man har kjøpt tre esker av samme slag. Drikkeskålen har en barnslig utforming med bilder av ulike figurer.

MFU konkluderte enstemmig med at Coco Pops Crunchers bruker emballasjen sin til å fremme virkemidler og er markedsføring særlig rettet mot barn under 13 år. Dette strider med MFUs retningslinjer.