Anti har allerede etablert kontor i Bergen, i tillegg til sitt oslokontor. Nå ser gründerene i Kenneth Pedersen og Kjetil Wold mot innlandet og Hamar når de etablerer et nytt kontor som skal ha innholdsproduksjon i fokus.

- Vi har allerede en sterk content-produksjon gjennom vårt selskap Anti TV og vi ser en stadig økende etterspørsel av dette. Når en av Norges mest premierte foto-, film- og contentprodusenter Jens Haugen viste frem produksjonsfasilitetene han har bygd opp i Hamar, så vi at vi kan tilby et enda bredere tilbud og en prisgunstig næringskjede til våre kunder, sier Pedersen.

- Her får vi muligheten til å følge opp våre regionskunder i det daglige gjennom vårt kontor i Hamar og vi henter inn spisskompetanse fra Oslo når vi har behov for det. Vi har allerede jobbet for flere kunder i regionen, sier Wold og trekker frem Gudbrandsdalen Uldvarefabrikk, Birken og ølmerket Talas.