Mens norske bedrifter kuttet sine samlede investeringer i reklame i fjor, økte de samtidig pengebruken på sponsing. I fjor ble det investert 4,47 milliarder kroner i sponsing av idrett, kultur og organisasjoner. Det  er 3,3 prosent mer enn året før. Dette viser rykende ferske tall fra analyseselskapet Sponsor Insight. 

Undersøkelsen er den mest omfattende oversikten over det norske sponsormarkedet. Den tar for seg sponsorobjekter innenfor idrett, kultur og sosio, og danner grunnlaget for å beregne den totale størrelsen på det norske sponsormarkedet.

Også i år ventes sponsormarkedet å vokse.

- Vi har også innhentet tall som gjør at vi kan beregne utviklingen i 2016. Prognosen for inneværende år tilsier en vekst i sponsormarkedet på tre prosent, forteller Vegard Arntsen, daglig leder i Sponsor Insight, i en pressemelding.

Det betyr at sponsormarkedet ender på 4,6 milliarder kroner i år, hvis prognosen treffer.

- Med en vekst på 3,3 prosent i 2015, og en prognose om fortsatt vekst i 2016, befester sponsing sin posisjon i mediemarkedet. Vi går mot spennende tider og vår rapport kan være et godt hjelpemiddel blant sponsorer og sponsorobjekter til å henge med på profesjonaliseringen av sponsing i Norge, sier Arntsen.

I dag presenterer Sponsor Insight sine tall for sponsormarkedet i Norge. Det skjer på Sponsor- og Eventprisen, den årlige bransjesamlingen for spons- og eventbransjen i Norge.