Vil mediehusene forsvinne? Jeg er ikke så sikker på det, litt avhengig av hvordan man definerer mediehus. Hele debatten om sosiale medier har for det meste dreid seg om plattformer og veldig lite om innhold. De ivrigste forkjempere for sosiale medier er de som er direkte involvert ved at de tjener penger på det og/eller de som er forelsket i teknologien, noe som kan bli en psykologisk felle.

Google, Facebook og andre kan formidle budskap raskt og til store grupperinger, men det hjelper lite hvis ingen gidder å lese det som står der. Til det trenger vi mediehus, som kanskje vil se annerledes ut og der vekten ligger på god journalistikk.

Vil avisene overleve? Avisen vil overleve, men det blir ikke på papir. Hvis Aftenposten skulle trykke alt de fikk inn på en dag, ville avisen bli på rundt 800 sider. Heldigvis er det noen kvalifiserte folk som velger ut, og det vil det alltid være behov for.

Vi har for eksempel 150 tv-kanaler, men de fleste bruker omkring ti. Internett er full av informasjon, men det meste er søppel som også er totalt ustrukturert. Totalt sett er det et begrenset antall personer som har noe å komme med og som kan formidle. Resten har vi ikke bruk for. Sosiale media er en ny talerstol, men ingen gidder å høre på kunnskapsløse tullinger.

Elektroniske medier er billige i bruk, mye billigere enn papir, men det endrer ikke vår evne til å ta imot informasjon som altså er begrenset og derfor plattformuavhengig. Les for eksempel J. Jacoby : «Information Load and Decision Quality: Some Contested Issues», I Journal of Marketing Research (1977).

De sosiale medier som reklamekanal (særlig via mobilen) er en annen problemstilling, men som henger sammen med de foregående områder.

Her bør man lese: Bart, Stephens og Sarvary; «Which Products Are Best Suited to Mobile Advertising? A Field Study of Mobile Display Advertising Effects on Consumer Attitudes and Intentions».  Journal of Marketing Research (2014). Artikkelen tar for seg hvilke produkter som kan tjene på reklame på mobilen og hvilke som åpenbart ikke vil ha fordel av dette mediet.

Hovedkonklusjonen er at de produkter og tjenester som vil ha fordel av mobilreklame er de som er hedonistiske og der involveringen er stor.