Om to uker er det duket for årets sponsor- og eventpriser, og i tillegg til ni andre priser som skal premiere godt sponsor- og eventarbeid.

- Dette er helt nytt. Mens ni av kategoriene i Sponsor- og Eventprisen er søkbare og helt og holdent avgjøres av juryen, er den tiende prisen, Årets Bransjepris, ikke søkbar og skal stemmes frem av bransjen selv, sier daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen Hege Mauroy.

Den nye prisen skal deles ut til et selskap, organisasjon eller institusjon som har jobbet målrettet og strategisk med et sponsorprosjekt eller event til ekstraordinær inspirasjon og læring for andre i bransjen.

En jury har kommet frem til fem nominerte kandidater til prisen, som medlemmene kan stemme på.

De fem nominerte til Årets Bransjepris er DNB, Just Cruzin’ Production, SpareBank1 Nord-Norge og Arctic Race of Norway, Trigger og Øyafestivalen.

Juryen begrunner de fem nominasjonene slik;  

«DNBs aktive involvering innenfor både idrett, kultur og humanitære organisasjoner er et godt eksempel på at man som sponsor kan engasjere seg på flere områder med stor suksess. Lanseringen av betalingstjenesten Vipps engasjerte både bankens idretts- og kultursponsorat, og var også effektiv til humanitært bruk da banken samlet inn fire millioner kroner på en uke for Røde Kors. DNB har også strategisk brukt event og styrket sin markedsposisjon med «DNB Studentkvelder». DNB imponerer juryen med sitt godt gjennomførte sponsorarbeid og engasjement.»

«Just Cruzin’ Production (JCP) er med sin brede fagkompetanse, kreativitet og engasjement blitt et høyt verdsatt byrå i eventbransjen. De er opptatt av å skape løsninger som involverer og aktiverer, og om det er planlegging av «Rosa Lunsj» med Kreftforeningen og Brystkreftforeningen, blindtest med Pepsi og Cola, eller Norges største IT-konferanse, går JCP inn med en profesjonalitet og glød som resulterer i entusiastiske samarbeidspartnere og publikummere. Med enkle virkemidler og kreative løsninger klarer de gang på gang å bruke event til å involvere og påvirke sitt publikum.»  

«SpareBank1 Nord-Norge og Arctic Race of Norway - Historien om Sparebank 1 Nord-Norge (SNN) og Arctic Race of Norway (ARN) går hånd i hånd. Deres samarbeid er en inspirasjon til alle i bransjen på hvordan målrettet og strategisk planlegging gir interne og eksterne fordeler både for sponsor og sponsorobjekt. I en region hvor eksterne aktører i form av eventbyråer ikke er like fremtredende har de tatt i bruk interne ressurser. SNN bruker ansatte som frivillige og arrangerer et eget barneritt, mens ARN er dyktige til å skape spillerom for lokale aktører. Med det vakre nordnorske landskapet som bakteppe skaper de et arrangement som engasjerer regionalt, nasjonalt og globalt.»

«Trigger - Med innovativ bruk av ulike kommunikasjonskanaler klarer Trigger gang på gang å engasjere mennesker i hverdagen. Både når det gjelder tunge temaer, som barnebryllup og jenters rett til utdanning; og hverdagslig inspirasjon for Ikea eller DNB, klarer Trigger – med event som kommunikasjonskanal – å treffe de rette målgruppene på de rette stedene. Effektiv bruk av sosiale medier bygger opp forventninger og holdninger, og skaper stort engasjement rundt Triggers eventer både i humanitære kampanjer og kommersielle arrangement. Triggers og Plan Norges «Stopp Bryllupet»-kampanje engasjerte en hel verden, mens byråets kampanjer for Ikea alltid er innovative og inspirerende.» 

«Øyafestivalen - Med sterke verdier og klare strategier skaper Øyafestivalen synlighet, assosiasjon og utvikling for sine samarbeidspartnere. En profesjonell kreativitet sørger for balanse mellom langsiktig partnerskap og stadig fornyelse til glede for sponsorene, festivalpublikummet og Øya selv. De våger å utfordre seg selv og sine samarbeidspartnere til stadig utvikling, og viser at man med god målsetting og strategiske rammer trygt kan ta risiko og lykkes. Med gode samarbeid kan man flytte fjell (les: festivalarena) og fra år til år gjøre noe som allerede er bra, bedre.»

Sponsor- og Eventprisene deles ut 19. januar i år.