HSMAI har gjennomført en undersøkelse som viser at 24 prosent av bedrifter forventer å bruke mer penger på eventer i 2016. Over halvparten av de spurte (57 prosent) forventer å bruke minst like mye som i 2015. 

Hele 60 prosent mener eventer er viktig for å styrke bedriftens omdømme og bedre relasjoner til eksisteredne kunder. 

- Eventbransjen har gått gjennom en profesjonalisering samtidig som stadig flere bedrifter forstår viktigheten av eventer som en del av den helhetlige markedsstrategien, sier daglig leder i HSMAI, Ingunn Hofseth. 

Rune Bjerke, førsteamanuensis ved Markedshøyskolen i Oslo, mener at stadig flere bedrifter forstår styrken og gjennomslagskraften til et godt gjennomført arrangement.

- Vi ser at bedrifter er langt flinkere i dag til å bruke arrangementer som knagg for skape oppmerksomhet omkring en produkt eller en tjeneste. Eller rett og slett for å gi oppmerksomhet og ros til ansatte for å styrke motivasjon så vel som kultur, sier han.

- Det vil nok fortsatt gå litt tid før både eventbyråene og kundene deres oppdager det virkelige potensialet til eventer som et opplevelses- og påvirkningsverktøy.

Han utdyper: 

- Samkjøring og kobling mellom event, andre kommunikasjonsverktøy og mediekanaler kan gi sterk påvirkningskraft og positive effekter i markedet og internt mot ansatte. Noen eventbyråer innehar tverrfaglig kompetanse og står derfor sterkere posisjonert til å tilby råd på strategisk nivå. 

I 2014 ble det brukt 2,328 milliarder på event-markedskommunikasjon. Det er en økning på sju prosent fra året før.

- Event har hatt en enda sterkere vekst enn sponsing siste årene. Det blir spennende å se om den sterke trenden for event kan fortsette nå som veksten i norsk økonomi avtar, har analysesjef i Sponsor Insight, Fredrik Thune-Larsen tidligere sagt til Kampanje.

Les mer her: Her bruker reklamekjøperne mer penger