Høyskolen Campus Kristiania som består av Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og NKS Nettstudier tar en Westerdals og samler alle sine skoler under én merkevare og et helt nytt navn.

I fjor sommer gjennomførte Anton B. Nilsen en større «fusjon» av IT-skolen NITH, film-, musikk- og scene-skolen NISS og «reklameskolen» Westerdals og samlet disse under det nye navnet Oslo School of Arts, Communications and Technology eller Westerdals Oslo ACT.

Les også: Bygger kreativ «superskole» (krever innlogging)

Salgs- og markedsdirektør i Campus Kristiania, Jon E. Fornes, avviser at beslutningen som nå er tatt av styret og ledelsen har sammenheng med satsingen på den nye «supeskolen» til Westerdals.

- Vi har tatt en viktig og djerv beslutning om å samle våre høyskoler rundt én ny merkevare for derav å styrke høyskolens konkurransekraft. Høyskolen Campus Kristiania skal bli en tydeligere og mer attraktiv aktør i tiden som kommer, sier Fornes.

Han mener omprofileringen og sammenslåingen vil gi høyskolen «større kraft og tyngde».

- Så dette er ikke et svar på det Westerdals har gjort?

- Nei, dette er et fremtidsrettet grep som nå tas for å stå enda bedre rustet inn mot de endringene som pågår i utdanningssektoren. Høyskolen skal bli en tydeligere og synligere aktør i tiden som kommer og det er er flere årsaker til at høyskolen nå velger å samle seg rundt ett felles merkenavn, sier Fornes.

- Har dere merket en nedgang i søkere etter sammenslåingen rundt Westerdals?

- Nei, vi opplever at våre studier er etterspurte i markedet, og vi kan vise til en vekst antall søkere sett opp mot fjoråret. Høyskolen består nå av fire institutter og vi har en større faglig bredde enn det Westerdals har, blant annet med studier innenfor helsefremmende fagområder, sier han.

Campus Kristiania er en langt større skole enn Westerdals ACT med sine nesten 8.000 heltids- og nettstudenter og en omsetning på over 400 millioner kroner. Westerdals ACT har etter sammenslåingen rundt 1.600 studenter.   

Skal ha nytt navn:

Salgs- og markedsdirektør ved høyskolen Campus Kristiania, Jon Fornes, skal denne høsten utforme en helt ny merkevare i utdanningsmarkedet. Nytt navn og ny profil står på planen. Foto: Anders Nilsen / Adapterphoto

Snøhetta leder designprosessen
Det er designbyrået Snøhetta som har fått navnet med å utforme en helt ny visuell profil og logo og kjøre navneendringsprosessen.

- Det å få oppdraget om å skape en ny toneangivende merkevare samt skape et nytt visuelt utrykk for høyskolen, er absolutt en reise vi ønsker å være med på, sier leder for merkevaredesign i Snøhetta, Martin Gra. Han sier de ikke kommer til å se så mye på det arbeidet Anti gjorde for Westerdals i fjor.

Les også: Anti med ny Westerdals-logo 

- Westerdals er også en viktig utdanningsinstitusjon og arbeidet Anti har gjort sammen med dem er helt sikkert basert på et grundig strategiarbeid, slik vi kjenner dem. Når vi utvikler visuelle identiteter, er det strategien som definerer hvilket formuttrykk vi ender opp med, ikke hvilket formuttrykk utdanningskategorien har fra før av, sier Gran.

Anorak får reklamejobben
Når det nye navnet til Campus Kristiania foreligger og omprofileringsjobben er gjennomført, kommer Fornes til å kjøre en større reklamekampanje. Han vil imidlertid ikke kommentere hvor mye penger som er satt av til prosjektet, men etter det Kampanje har grunn til å tro, er det snakk om flere millioner kroner. 

- Det blir viktig for oss å sette det nye skolenavnet på utdanningskartet raskt og effektivt. Vi skal bruke tilstrekkelig med ressurser på å gjøre dette på en slagkraftig måte.

Her har Campus Kristiania gitt oppdraget til reklamebyrået Anorak - som er en del av reklamealliansen The North Alliance. Hos Anorak vil konsulent være Ørnulf Johnsen. Mediebyrået blir Starcom.

- Kaster dere ikke mange år med merkevarebygging over rekka når dere skroter Campus Kristiania og de andre navnene? 

- Vi skal etablere en solid merkemodell som ruster høyskolen for videre vekst som skal stå seg over tid. Dagens merkevarer er sterke innenfor sine nisjeområder, men ingen av dagens merkevarer vil kunne favne bredt nok til å ivareta bredden av vårt faglige studietilbud. Vi ønsker en merkevaremodell som muliggjør vekst også inn i nye fagområder uten at vi må gjøre om merkemodellen igjen i fremtiden, sier Fornes.