Flere omtaler Miljøpartiet de Grønne (MDG) som vinnerne av årets kommunevalg. Partiet fikk 4,2 prosent av stemmene på landsbasis, det er en oppgang på 3,4 prosentpoeng siden forrige kommunevalg. 

I hovedstaden har MDG sikret seg 8,1 prosent av stemmene – et resultat som har satt partiet i forhandlingsposisjon med både blå og røde partier. MDG går først i forhandlinger med Ap, og ordførerkandidat Shoaib Sultan sa til Aftenposten i dag at han tror ordførervervet kan være innen rekkevidde.

Hvordan kan et parti som lå under sperregrensen for fire år siden oppnå like stor nettrafikk som de største etablerte politiske partiene? Akkurat dét har Yousef Musavi, digital prosjektleder i Geelmuyden Kiese, og Håvard Nyberg, partner i Precis Digital, forsøkt å finne ut av.

Musavi og Nyberg har analysert nettsidene til fire av de største partiene i Norge (Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet) og MDG – og funnet ut at MDG håndterer digitale kanaler på en mye bedre måte enn sine politiske konkurrenter.

Har analysert nettrafikken: Yousef Musavi (på bildet), digital prosjektleder i Geelmuyden Kiese, og Håvard Nyberg, partner i Precis Digital har analysert nettrafikken til MDG og de fire største partiene i Norge. Musavi og Nyberg utpeker MDG som "suverent best i Norge" på velgertilnærming via nettsiden.

I analysen til Musavi og Nyberg heter det:

Etter å ha sett på partienes nettsider mener vi at MDG er suverent best i Norge på denne tilnærmingen. Høyre, Arbeiderpartiet, FrP og til en viss grad Venstre bruker sine nettsider til å pushe nyhetssaker og annet redaksjonelt innhold ut mot brukeren. Sidene er i liten grad tilpasset brukeren og budskapene er ikke imøtekommende.

Trafikktall på nivå med Høyre og Venstre
Av partienes totalt nettsidetrafikk i august fikk Høyre (H) 27 prosent av totalt besøk, Venstre (V) 25 prosent, Miljøpartiet de Grønne (MDG) 22 prosent, Arbeiderpartiet (Ap) 15 prosent og Fremskrittspartiet (FrP) 11 prosent.

Besøkstallene er sammenlignbare med det man ser hos godt etablerte partier.

- Hvorfor er det slik?

- En analyse kan jo være at MDG ikke bare tenker nytt i politikken, men også i sin kommunikasjon med velgerne. Det er tydelig at MDG har noen gode digitale markedsførere på laget, som har skjønt at det er viktig å gjøre veien kort mellom de politiske lederne og velgerne deres. Veien fra å være en passiv publikummer til å bli en aktiv velger er kort hos MDG, og det tjener de på. 

- Skyldes MDGs valgseier at de har kommunisert mye bedre enn de andre partiene?

- Det å tilskrive det gode valget ene og alene til måten MDG har kommunisert blir nok for enkelt. Jeg tror det er kombinasjon mellom budskapet og politikken deres, og måten de har kommunisert dette som har sikret dem valgseieren. 

- Utnyttet miksen best
- Hva kan du si om partiets opptreden i digitale kanaler?  

- For det første ser vi at alle partiene har blitt betydelig bedre i digitale kanaler de seneste årene. Når det gjelder å kommunisere med velgere via nettsiden har MDG vært det suverent beste partiet ifølge vår analyse. Ser vi på alle digitale kanalene samlet er det også mitt inntrykk MDG som har utnyttet denne miksen best i valgkampen. 

- Hva har MDG lykkes best med?

- Det er jo ingen hemmelighet at MDG først og fremst har lyktes med er å mobilisere velgere rundt populære tema som er i vinden.  De har trykket klima- og miljøsaken til sitt bryst, og stjålet velgere fra begge sider av det politiske spekteret. Dette har vi sett på tvers av ulike kanaler, men der vi ser de skiller seg spesielt ut er på nettsidene sine. 

MDG fikk også hederlig omtale av Kampanjes valgkamp-jury, særlig for sin sosiale medier-strategi.

- MDG er valgkampens desidert største overraskelse og partiet har vist at det ene mandatet fra Stortinget ikke var et blaff. Partiet har fått et gjennombrudd på den nasjonale arenaen. De engasjerer unge velgere og gjør det best i sosiale medier, men klarer de å eie det grønne skifte i tiden som kommer når dette skal omsettes i praktisk politikk? spør juryen.

Les mer: Her er valgkampens vinner