Arbeidet med den nye informasjonskampanjen, som er en del av regjeringens handlingsplan «Et liv uten vold», har allerede startet og målsettingen er å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

- Vi i Kripos har fått i oppgave å lage en informasjonskampanje fra Politidirektoratet og Justisdepartementet, sier politioverbetjent Raymond Thorsen i Kripos, og prosjektleder for kampanjen.

Målet er altså å gi oppmerksomhet og kunnskap om temaet vold i nære relasjoner og hva politiet kan bistå med når det gjelder denne type kriminalitet. Politiet håper at kampanjen vil gjøre det lettere for voldsutsatte å søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen.

- Med denne kampanjen tenker vi å øke kunnskapen i befolkningen generelt, men også hos den den utsatte spesielt. Som med alt annet, er det slik at jo mer kunnskap om et tema, jo større sjanse for å forebygge og at man ikke begår den type straffbare handlinger, sier Thorsen til Kampanje.

- Vil bygge ned barrierer
Temaet for kampanjen er komplisert, og det kreves kløkt og gode strategier for å klare å nå frem til den generelle befolkningen med informasjon.

- En viktig del av kampanjen er å bygge ned barrieren mellom politi og publikum eller den utsatte. Med tanke på at politiet i utgangspunktet har å straffeforfølge personer som én av våre viktigste oppgaver, blir det komplisert når det dreier seg om med vold i nære relasjoner. En slik kampanje må også ha fokus på menneskeverd, forteller han.

Til å hjelpe seg med utformingen av kampanjen har Politiet derfor gått til Dinamo som har satt reklameveteranen Ivar Vereide på jobben. 

- Vi i Dinamo mener at den mest effektive formen for kommunikasjon er å få folk til å tenke over ting på en ny måte. Å fortelle folk noe de allerede vet, har ofte mindre effekt. Og selv om kunnskapen er mangelfull om hvor utbredt vold i nære relasjoner er, så skriver likevel pressen om dette daglig. Tematikken er med andre ord ikke ukjent. Vi vil derfor engasjere ved å se på problemstillingen med litt andre øyne enn kun med «voldsbrillene» på, sier kreativ rådgiver og konseptutvikler i Dinamo, Ivar Vereide, i en kommentar.

Antivoldgruppa

Her ser du teamet hos Dinamo som skal jobbe med den nye antivoldskampanjen til Politiet og Kripos. Raymond Thorsen fra Politiet helt til venstre.

Dette er første gangen Kripos og Politiet har en slik informasjonskampanje. Sammen arrangerte de to derfor en byråkonkurransen der Dinamo altså trakk det lengste strået  i kamp med de to byråene som i dag har rammeavtale med Politiet; Geelmuyden.Kiese og WergelandApenes.

Navet i kampanjen vil være en kampanjeside, mens man også vil formidle budskapet i ulike andre mediekanaler. Lansering er satt til oktober i år.

- Vi kommer til å benytte de forskjellige mediene for å få oppmerksomhet og skal prøve å få folk til å gå inn på kampanjesiden, sier han og forteller at det i tillegg til nettsiden kommer til å utarbeides plakater som skal henges opp i andre etater samt satsing på sosiale medier. Dette skal bli en kampanje med innhold og ikke bare tomme ord. En stor del av dette arbeidet er å ha intern forankring i politiet, så vi har stort fokus på temaet, sier Thorsen.

De økonomiske rammene for prosjektet er 4,2 millioner kroner. Deler av midlene går til en prosjektlederstilling over to år.

- Det er ikke hverdagskost at Politiet kommer med en slik informasjonskampanje, men Kripos har positive erfaringer fra holdningskampanjen Kjernekar som ble lansert høsten 2013, sier Thorsen.

Etterarbeidet: - Det aller viktigste er det som kommer i etterkant. At politiet er i stand til å ta imot de henvendelser som faktisk kommer inn, sier forsker Ragnhild Bjørnbekk ved Politihøyskolen. Foto: Politihøyskolen/Gunnar Mjaugedal

- Kan ha effekt
Forsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen har i sin yrkeskarriere spesialisert seg på voldsforskning og sier til Kampanje at en informasjons- og holdningskampanje som denne kan ha effekt, men da er det flere ting som må stemme.

- Holdningskampanjer har ofte lite effekt, men det handler blant annet om hvordan de bygges opp. En holdningskampanje generelt mot vold vil nok ha mindre effekt enn en kampanje direkte rettet mot ofre, sier Bjørnebekk.

Hvilke elementer som brukes i kampanjen, er viktig i forhold til om den ønskede effekten oppnås, tror hun.

- Jeg husker en anti-taggingkampanje i Stockholm for flere år siden – den var så fin at den inspirerte taggerne til å tagge mer. Blant annet derfor er bildene som brukes, så viktige. De må ikke være av en slik art at de skaper frykt eller kan virke stigmatiserende. Bruk bilder som styrker selvrespekten til de som er mottakere. Jeg tror dette blir en veldig spennende kampanje som kan komme til å få en positiv effekt - om den kan treffe mottakeren direkte slik at vedkommende føler at «dette treffer meg og min familie».

Men det er ikke bare det visuelle som spiller en rolle i forhold til om en slik kampanje får effekt eller ikke.

- Min erfaring er at man må ha noe som treffer den gjelder på en slik måte at de kjenner seg igjen. Når det gjelder kampanjer for å forebygge vold må det gis løsninger og skapes motivasjon til å handle, sier hun.

Forventer kapasitet
Andre elementer som en slik kampanje bør inneholde, er relasjonsbyggende elementer til den man skal si fra til samt å ha noe informasjon om omfang på en slik måte at ofrene forstår at de ikke er alene.

- Man bør hjelpe ofrene slik at de ser seg selv i en bredere sammenheng. Da blir det ikke så skambelagt. Voldsofre er ofte utsatt for trusler, derfor er det viktig med en avdempet tone der det kommer frem at det er ikke farlig å si fra. For enhver pris må man hindre at kampanjen bidrar til at ofrene får lav selvfølelse og føler skam. Det skal være litt heroisk å si fra. Slike kampanjer kan lett skape frykt som fører til retraumatisering hos dem det gjelder. Derfor må de motiverende kreftene være sterke.

Bjørnebekk er også klar på at en slik kampanje fører med seg forventninger om kapasitet i andre enden.

- Det aller viktigste er det som kommer i etterkant, at politiet er i stand til å ta imot de henvendelser som faktisk kommer inn. At folk ikke må vente i alle instanser. De må sikre seg at de kan ta imot mange henvendelser, og sette i gang gode og effektive tiltak ellers har ikke slike kampanjer noe effekt.