Den tidligere Riks TV-sjefen Espen Thorsby har de siste årene kjøpt opp en rekke forskjellige medie- og kommunikasjonsselskaper for å bygge opp en ny stor satsing innen den mye omtalte content marketing-nisjen. Noen av disse selskapene har vært Toxic, Pageplanner, TV8 og Sport Media og kongstanken til Espen Thorsby og hans partnere har vært å kjøpe opp tradisjonelle medie- og kommunikasjonsselskap for deretter «reposisjonere og restrukturere selskapene» fra medier til content marketing-byråer.

Les også: Bransjeveteran bygger mediehus

Stadig flere annonsører sier de skal bruke mer penger på content marketing og nylig gikk ICA ut å sa at de skulle bli «et mediehus». Veksten i dette markedet ser imidlertid ikke ut til å hjulpet Thorsby som fredag begjærte oppbud i selskapet Pan Media Group.

 Les også: Reklamekjøpere øker content-budsjettene

- Vi har siden slutten av november jobbet intenst med å refinansiere selskapet, men det klarte vi dessverre ikke. Fredag ble derfor en tung og trist dag, sier Espen Thorsby, administrerende direktør i Pan Media Group, til Kampanje.

- 16 mill. tapt
Største eier i Pan Media Group er selskapet Etna som igjen er eid av Thorsby og hans investeringspartner, tobakksarving Nils Gabriel Andresen.  I tillegg har også tidligere finansanalytiker Henrik Schultz og hans kone, Amedia-direktør Victoria Schultz vært inne på eiersiden, sammen med en rekke småaksjonærer som har gått inn i content marketing-satsingen til Thorsby gjennom å konvertere aksjer i selskaper som Toxic, Webcast, Pageplanner og TV8 til Pan Media Group-aksjer.

Nå er pengene tapt og de som taper mest på konkursen er eierne som mister aksjene og kreditorene som har gitt Pan Media Group kreditt i forbindelse med de mange oppkjøpene som for eksempel Amedias salg av Sporten til Pan Media Group.

- Vi klarte ikke å bære oppkjøpskostnadene og fikk ikke til driften så godt som vi skulle. Det tar tid å snu mediebedrifter og det har vi lært litt om nå, sier han.

- Hvor stor var gjeldsbyrden?

- Totalt sett var det hele 16 millioner i gjeld i de to konkursrammede selskapene ved konkursåpning. Ettersom verdiene er knyttet til driften, er det begrenset med verdier i boet. Mesteparten av gjelden stammer fra oppkjøpsfinansiering og innlån fra eierne. Det er derfor disse som taper mest penger på konkursen, sier Thorsby

Inne på eiersiden: Tidligere finansanalytiker Henrik Schultz var også inne på eiersiden i Pan Media Group og dermed med på å tape på konkursen.

Pan Media Group AS har giret voldsomt de siste årene og gjennomført flere oppkjøp. Som en følge av dette har selskapet slitt de siste årene med høy oppkjøpsgjeld og betydelige restrukturerings- og integrasjonskostnader. I tillegg opplevde selskapet et betydelig og uventet inntektsfall i fjorårets kvartal. Gruppens selskaper omsatte i 2014 for rundt 57 millioner etter å ha mer enn doblet inntektene sammenlignet med 2013.

- Hvor mye penger har du tapt du selv?

- Det orker jeg ikke å tenke på. Akkurat nå vil jeg helst bare tenke fremover og gå på videre. Samtidig vil jeg legge til at vi beklager sterkt overfor alle som har tapt penger på Pan, men slik utviklingen ble var det dessverre ingen annen utvei, sier han.

Kjøper boet tilbake
Men selv om Thorsby nå går den tunge veien til skifteretten med Pan Media Group og ett av datterselskapene, Pan Studios, kommer likevel driften i flere av datterselskapene til å fortsette videre. Gjennom selskapet Etna & Co, som altså var største eier i Pan, kjøper Thorsby nå tilbake konkursboet.

- Gjennom å fortsette driften redder vi mange arbeidsplasser og sikrer våre kunders interesser, sier Thorsby.

- Hvordan kan dere slå selskapet konkurs den ene dagen og bli kvitt gjelden for deretter drive videre dagen etter?

- Det er på ingen måte attraktivt å gå konkurs. Før vi kjøper det tilbake, taper vi alt. Det er en enorm påkjenning på alle og en erfaring jeg ikke unner noen. Etter en konkursåpning er det egentlig bare to alternativer, drive videre eller fullt opphør. Ved å drive videre redder vi mange arbeidsplasser noe som har vært veldig viktig for oss. Hoveddelen av de ansatte som er rammet av konkursen blir med videre, sier han.

- Drives all virksomhet i de to selskapene videre?

- Den eneste virksomheten som får et opphold er TV 8. Her skal forretningsmodellen endres og avtaler reforhandles før virksomheten eventuelt gjenopptas, sier han og legger til at av alle oppkjøpene var det lokal-tv-satsingen TV8 som ble den tøffeste å bære.

- Hvor mye kjøper du boet tilbake for? 

- Vi betaler «markedspris», men mye er allerede pantsatt til vår fordel så vi betaler ikke med så mye nye penger, sier han.

- Hva har de tidligere eierne som har konvertert aksjene sine fått ut av dette?

- Foreløpig har de ikke fått noe ut av dette, men alle har også vært klar over risikoen. Samtidig har det også vært noen som har fått ut penger ved å selge aksjene sine, sier han.

- Ikke noe luftslott
- Har du solgt inn et luftslott?

- Nei, jeg mener ikke det. Vi har gjort et oppriktig forsøk på å få dette til og mener ideen og forretningsplanen er god. Vi ønsker derfor å dra dette videre og opplever ikke at det er et luftslott. Vi klarte ikke å innfri på inntektssiden og underestimerte på kostnadssiden og da fikk vi driften i mot oss. Vi klarte ikke å finansiere opp gjelden vår, sier Thorsby.

Thorsby går nå på en runde to med selskapet og satsingen på å bygge opp et content marketing-hus.

- Alle medarbeiderne har klokketro på fullservice content-strategien vår, men vi må gå langsommere frem og bli flinkere til å få med alle. Det ble for mye strekk i laget og lite fellesskap. Det skal vi endre på i Pan 2.0, sier Thorsby.

Thorsby sier det ikke er noen «dårlig stemning» mellom ham  selv og tidligere partnere, ansatte og kreditorer.

- Jeg tror de ansatte føler en form for lettelse over at vi har fått en avklaring og når det gjelder kreditorene så var de ganske godt kjent med sitasjonen. Dette kommer ikke som noen overraskelse på noen, sier han.

Tror på content marketing
Totalt så jobber det i dag rundt 55 ansatte i alle selskapene som har vært tilknyttet Pan Media Group.  Thorsby sier planen nå er å klare en omsetning på rundt 40 millioner kroner.

- Vi skal klare å få til en sunn drift nå og det skal vi klare gjennom å redusere gjeldsbyrden og at vi nå kommer ut av boet med lavere kostnader som gjør at vi bør klare en drift som er på pluss minus null.  Vi skal samle troppene og forsøke å gjennomføre ambisjonene våre. Klarer vi null i år så er det bra når vi vet at vi har mistet to måneder, sier Thorsby.

- Du tror det er fortsatt mulig å tjene penger på content marketing?

- Ja, det tror jeg. Jeg har fortsatt trua og jeg tror det kommer til å handle om at brands blir medieselskaper. Men da må de også drives som medieselskaper og det er det ikke alle selskapene som er skrudd sammen til å gjøre. Du må pakketere innholdet ditt som om du var en mediekanal og da trenger  du hjelp til å drifte selskapet ditt som et medieselskap og som produsent av content, sier han.