I en fersk undersøkelse fra ANFO og mediebyrået Mindshare kommer det frem at interessen rundt den nye markedsføringsdisiplinen content marketing bare øker og øker. For nå sier enda flere annonsører at de kommer til å øke investeringene på dette nye området.

Ifølge rådgiver Henrik Berger Jørgensen som er ansvarlig for «POEM»-undersøkelsen (paid, owned and earned media) vil hele 84 prosent av annonsørene øke content-budsjettene sine inneværende år.

Det er oppgang fra sist gang undersøkelsen ble gjennomført på seks prosentpoeng.

Les også: Bruker reklame-millionene i egne kanaler

- Fokuset på content fortsetter som aldri før og spesielt overraskende denne gangen er det at tv ser ut til å merke konkurransen, sier Berger Jørgensen til Kampanje.

Den nye undersøkelsen føyer seg inn i rekken av undersøkelser som konkluderer med at stadig flere annonsører eller merkevarepublisister satser på egne kanaler. Da Kampanje denne uken for aller første gang arrangerte «Content Marketing-dagen 2015» presenterte Medialounge en undersøkelse som viste at 67 prosent av de største virksomhetene vil øke innsatsen på content marketing i 2015.

- Kutter tv-budsjetter
I «POEM»-undersøkelsen spørres det også om hva annonsørene tenker om de tradisjonelle markedsbudsjettene på betale reklamekanaler. I rapporten heter det blant annet at det «generelt er en negativ utvikling for annonsørenes totalbudsjetter til reklame, informasjon og annen kommunikasjon, inklusive produksjon».

- Det er flere annonsører som sier de reduserer tv-budsjettene enn de som øker, sier Berger Jørgensen.

- Hvor tar annonsekronene veien?

- Det vi ser er blant de som sier de vil redusere på betalt reklame er at 60 prosent sier de vil gjøre betydelige omprioriteringer fra betalte til egne kanaler, sier Berger Jørgensen.

På Kampanje Premium kan du i få helt nye reklameprognoser på reklamemarkedet i 2015.

Les mer: Digitalt sug på reklamemarkedet (krever innlogging)

- Budsjettene endres: Henrik Berger Jørgensen i Mindshare har gjennomført en større undersøkelse blant nesten 200 annonsørene. Der kommer det frem at reklamebudsjettene endres kraftig i 2015. (Foto: Eivor Eriksen)

ICA bygger mediehus
Tilsvarende tall for alle som har svart på undersøkelsen viser at halvparten av norske annonsører vil «omprioritere fra reklame til egne kanaler». På «Content Marketing-dagen 2015» kunne dagligvarekjeden ICA blant annet fortelle at de kom til å redusere tv-kjøpene til fordel for digitale kanaler i tillegg til en større satsing på egne medier. 

- Ved å bygge opp egne kanaler til et mediehus vil man ha flere muligheter til å kommunisere med potensielle kunder enn det man hadde tidligere. Når egne kanaler i tillegg kan være selvfinansierende så vil man opprettholde like store budsjetter for betalte kanaler. Den store forandringen vil ikke bli at kommersielle aktører slutter å bruke betalte kanaler men heller flytte budsjettene over til kanaler som er mer tilpasset det nye mediekonsumet, sier Gjøsund.

- Målsetningen var at dette skulle bli selvfinansierende i løpet av 2015 og på sikt bli en annonsebasert inntektskilde.

Han tror satsingen på egne kanaler kommer til «å revolusjonere markedsføring».

- Jeg mener content marketing kommer til å revolusjonere hvordan man jobber med markedsføring fremover, og dette er noe som vil akselerere med tiden.

Gjøsund understreker at ICAs planer ble lagt før Coops oppkjøp ble kjent.

- Når Coop tar over ICA, blir det opp til Coop hvordan dette videreføres.

Les også: - Vi skal ha vår del av content-markedet

- Massemedier flater ut
Henrik Berger Jørgensen mener følgende om «hvorfor norske annonsører gjør så store omprioriteringer i budsjettene sine».

- Det er en utvikling vi har trodd har vært der lenge og nå ser vi det. Dette handler om at effekten av massemediene er i ferd med å flate ut. Det kan gå på alt fra kostnader sett opp mot nytten, høye priser og det faktum at det blir stadig vanskeligere og nå folk gjennom tradisjonelle medier som for eksempel avis og magasiner, sier Mindshare-rådgiveren.

I undersøkelsen kommer det videre frem at halvparten annonsørene kutter i avisbudsjettene, mens annonsering i sosiale medier og søk gjør det sterkt i et samlet reklamemarked på rundt 20 milliarder kroner, inkludert Facebook.

Når det gjelder det tradisjonelle bannerformatet så har det ifølge Berger Jørgensen fortsatt «en positiv utvikling».

- Det er fortsatt få som reduserer sine budsjetter i digitale kanaler, men for display er det en andel på 11 prosent som nå sier at de planlegger å redusere, sier han.

Berger Jørgensen mener overgangen fra print til de nye digitale kanalene imidlertid ikke vil bli helt smertefri for mediehusene.

- Det største problemet i mediebransjen i dag er at det ikke er mulig å flytte hele avisbudsjettet over nett og bannere. Annonsørene savner bedre kommersielle løsninger på nett, men mediehusene savner de enda mer fordi de trenger pengene som flytter seg fra print og over i nye kanaler som søk, sosiale medier og content, sier han.

Bygger mediehus: ICAs markedsdirektør Andreas Gjøsund har allerede lagt planene og er i full gang med å bygge et eget mediehus sammen med sitt content-byrå Redink. (Foto: Eivor Eriksen)