Det kommer stadig flere til som samler alt de får av reklamepublikasjoner og DM-materiale i posten. Sist ut er journalist Thomas Halland som ifølge NRK samlet på alt som kom i postkassa i fjor og stabelen med reklameblader, -ark og -aviser måler 120 centimeter.

- Mandager og tirsdager er dagene det kommer mest, sier Thomas Halleland til NRK:no

Coop er et av selskapene som ofte ender i Hallelands postkasse selv om viseadministrerende direktør i Coop Haugaland, Trygve Vikse, sier de satser mer på digitale annonser nå enn før. Samtidig mener han at papirreklamen er viktig.

- Vi vurderer dette fortløpende. Per nå er vi helt avhengige av det, sier Vikse til NRK Rogaland.