Regjeringens forslag som nå har vært ute på høring, åpner for inntil fem nye lotterier i Norge. Hensikten er å gi flere inntektsmuligheter til frivillige organisasjoner. Norsk Tipping er kritisk til den nye spillpolitikken.

- Konsesjonene bør snevres inn, kravene til aktørene må bli strengere og kontroll- og revisjonsmulighetene må bli adskillig bedre enn hva som er foreslått. Det er nødvendig for å sikre at de nye tillatelsene ikke fører til en markedsutvikling som går på tvers av myndighetenes sosialpolitiske målsetninger med spill-reguleringen, sier  Torbjørn Almlid, administrerende direktør i Norsk Tipping, som mandag sendte sitt høringssvar til Kulturdepartementet.

Norsk Tipping mener også at spillselskapene som får konsesjon til å drive lotterier på vegne av humanitære formål, må forplikte seg til å overholde markedsføringsforbudet på resten av spillemarkedet.

- Hvis du markedsfører pengespill som er ulovlige i Norge, på norsk, mot norske borgere, kan du ikke samtidig få tillatelse til å drive lotteri på det lovlige markedet, sier Almlid i en pressemelding.

Han ber kulturminister Thorhild Widvey stille krav til nye spillselskap:.

- Her har statsråden en mulighet til å være tydelig på at ulovlig markedsføring ikke er akseptabelt hvis man vil bli tatt inn i varmen som seriøs aktør. Det nytter ikke å opptre innenfor lover og regler på én del av markedet, samtidig som at du undergraver og motarbeider reguleringen på en annen, sier Almlid, som etterlyser krav og mekanismer som forhindrer at private operatører kan bruke en eventuell konsesjon til markedsføring og rekruttering til produkter som ligger utenfor det regulerte markedet.