Sparebanken Møre er den største banken på Nordvestlandet med kraft til å dyrke skaperkulturen som finnes her. Vi støtter små drømmer og store visjoner. Vi lager møteplasser, nettverk og fellesskap. Vi skal skape en forskjell for kundene våre.

Vi har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med Møremegling er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige. Vi har en sterk kredittrating både nasjonalt og internasjonalt.

Nordvestlandet er en region i utvikling med spennende muligheter og utfordringer for både privatpersoner og bedrifter. Vi skal være en pådriver for lokal skaperglede, slik at vi kan fortsette å være en aktiv og engasjert bidragsyter til bærekraftig utvikling av regionen vår fremover. Med kontor over hele regionen, kjenner vi Nordvestlandet godt. Det er her vi gir tilbake. Det er her vi hører til.

Seksjon Forretningsutvikling er bankens sentrale fagenhet for forvaltning, drift og utvikling av bankens produkter, tjenester og systemer. Seksjonen har også ansvar for bankens markedskommunikasjon og merkevare. Seksjonen består av avdelingene Produkt- og tjenesteutvikling, Marked, IT og Datavarehus, Depot, Økonomisk kriminalitet og Prosjektstøtte. Seksjonen ledes av Ove Skjeret.

Vil du jobbe med en av Nordvestlandets sterkeste merkevarer?

Sparebanken Møres historie strekker seg 180 år tilbake i tid. Vi hører til på Nordvestlandet, og nå rigger vi oss for fortsatt å være en drivkraft for utvikling i regionen i fremtiden. Vi ser etter en leder til vår nye markedsavdeling. Er du den som får drive markedsarbeidet vårt fremover?

Avdeling Marked har ansvaret for all markedskommunikasjon, herunder digital kommunikasjon, innholdsmarkedsføring, sosiale medier, employer branding, sponsor og arrangement. Avdelingen har ansvaret for å forvalte bankens visuelle profil i alle aktuelle kanaler.

 

Noen av dine ansvarsområder:

Som leder for markedsavdelingen har du en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle en sterk merkevare og bidra til at banken når sine mål innenfor de ulike forretningsområdene.

Du vil jobbe med å utarbeide strategier, mål, budsjett og handlingsplaner for markedsområdet. Merkevarebygging, kommersiell teft og digital kompetanse er viktige pilarer for ditt arbeid. Du vil ha ansvar for å forvalte, videreutvikle og utnytte bankens merkevareplattform til å bygge god merkevarebyggende og taktisk kommunikasjon i alle ledd. En viktig synergi er effektive samarbeidsformer med sentrale avdelinger i banken.

Du er et synlig og tydelig forbilde som motiverer og inspirerer medarbeidere ved å gi tillit, handlingsrom og være en sparringspartner. Du er opptatt av å jobbe for at teamet skal lykkes. Stillingen rapporterer til Seksjonsleder Forretningsutvikling, hvor du også blir en del av ledergruppen.

 

Det er flott om dette er deg:

  • Du har en lederstil som inspirerer, støtter og utvikler medarbeidere
  • Som leder er du utviklingsorientert og får jobben gjort
  • Du ser verdien av å bygge slagkraftige team
  • Du kommuniserer godt og har kommersiell teft
  • Du har relevant utdanning og erfaring fra markeds- og kommunikasjonsarbeid 

Det viktigste for oss er deg, din kompetanse og ditt engasjement! Vi ønsker å gjøre en forskjell, og ser derfor etter deg som kjenner deg igjen i verdiene våre: Engasjert, nær og handlekraftig.

I Sparebanken Møre verdsetter vi mangfold blant våre ansatte og ser etter medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, egenskaper og perspektiv. Vi mener at dette gir enda bedre løsninger og opplevelser for kundene våre.

Vi håper du er inspirert og trigget til å bli en del av Team Møre! Vi jobber for å ha et aktivt, åpent og inkluderende arbeidsmiljø, og vektlegger samarbeid, utvikling og kompetansedeling. Lurer du på om du er den rette og kan søke? Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Vi satser på Nordvestlandet, og vi vil satse på deg!

Søk innen 1. februar 2023