Sparebanken Møre er den største banken på Nordvestlandet med kraft til å dyrke skaperkulturen som finnes her. Vi støtter små drømmer og store visjoner. Vi lager møteplasser, nettverk og fellesskap. Vi skal skape en forskjell for kundene våre.

Vi har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med Møremegling er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige. Vi har en sterk kredittrating både nasjonalt og internasjonalt.Nordvestlandet er en region i utvikling med spennende muligheter og utfordringer for både privatpersoner og bedrifter. Vi skal være en pådriver for lokal skaperglede, slik at vi kan fortsette å være en aktiv og engasjert bidragsyter til bærekraftig utvikling av regionen vår fremover. Med kontor over hele regionen, kjenner vi Nordvestlandet godt. Det er her vi gir tilbake. Det er her vi hører til.

Seksjon Organisasjonsutvikling og Konsernstøtte består av avdelingene HR, Møreskolen, Administrasjon, Juridisk, Sikkerhet og eiendomsforvaltning samt Kommunikasjon og Samfunnsengasjement. Seksjonen ledes av Kjetil Hauge.

 

Vil du jobbe med kommunikasjon i Nordvestlandets største finanshus? 

Til nyopprettet avdeling, Kommunikasjon og Samfunnsengasjement, søker vi en synlig og proaktiv leder. Som leder av avdelingen er du også bankens Kommunikasjonssjef. Du vil bidra til å skape god synlighet for Sparebanken Møre og ha ansvaret for kommunikasjonen av vår rolle som selvstendig regional sparebank.

 

Noen av dine ansvarsområder:

Som leder for avdeling Kommunikasjon og Samfunnsengasjement har du ansvaret for å styrke bankens posisjon og omdømme i tråd med vedtatt strategi innenfor det strategiske kommunikasjonsarbeidet og bankens samfunnsengasjement. Til stillingen ligger det også ansvar for bankens kommunikasjonsplaner innenfor beredskapsområdet.

Som kommunikasjonssjef vil du ha ansvar for oppfølging av media, herunder pressekontakt, medieanalyse og medietrening. Stillingen krever at man er årvåken, ser muligheter og tar initiativ. Sparebanken Møre er en bank for hele Nordvestlandet. Vi er også et børsnotert selskap med stor internasjonal kontaktflate, og vi benytter derfor både bokmål, nynorsk og engelsk i vår kommunikasjon.

Du vil jobbe sammen med sentrale avdelinger i banken, og spesielt tett mot administrerende direktør og bankens konsernledelse. Stillingen rapporterer til Seksjonsleder Organisasjonsutvikling og Konsernstøtte, hvor du også blir en del av ledergruppen.

Det er flott om dette er deg:

  • Du har en lederstil som inspirerer, støtter og utvikler medarbeidere
  • Du er helhetstenkende med evne til å forenkle komplekse problemstillinger
  • Du har gode formidlingsevner både muntlig og skriftlig
  • Du har bred erfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid og mediehåndtering
  • Du har relevant høyere utdanning og erfaring

Det viktigste for oss er deg, din kompetanse og ditt engasjement! Vi ønsker å gjøre en forskjell, og ser derfor etter deg som kjenner deg igjen i verdiene våre: engasjert, nær og handlekraftig.

I Sparebanken Møre verdsetter vi mangfold blant våre ansatte og ser etter medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, egenskaper og perspektiv. Vi mener at dette gir enda bedre løsninger og opplevelser for kundene våre.

Vi håper du er inspirert og trigget til å bli en del av Team Møre! Vi jobber for å ha et aktivt, åpent og inkluderende arbeidsmiljø, og vektlegger samarbeid, utvikling og kompetansedeling. Lurer du på om du er den rette og kan søke? Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Vi satser på Nordvestlandet, og vi vil satse på deg!

Søk innen 1. februar 2023