Strategisk lederrolle - utfordrende og spennende samfunnsoppdrag


Vi søker kommunikasjonssjef til Bærum kommune. Stillingen inngår i kommunens toppledergruppe og rapporterer til kommunedirektøren. Jobben gir en unik mulighet for bred kontakt med medier, innbyggere og administrativ og politisk ledelse i kommunen. Stillingen gir store muligheter for faglig og personlig utvikling i et kunnskapsrikt og engasjert kompetansemiljø.
 
Kommunikasjonssjefen har det overordnede ansvaret for ekstern og intern kommunikasjonsstrategi samt personalansvar for åtte erfarne og dyktige medarbeidere i Kommunikasjonsenheten. Enheten har ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon, og spiller en sentral rolle i profilering og omdømmebygging for kommunen. Her inngår bl.a. ansvar for innhold og utvikling av kommunens nettsider www.baerum.kommune.no, innbyggerbladet Bæringen, bruk av sosiale medier og utvikling av nye kommunikasjonskanaler overfor innbyggerne.

Arbeidsoppgaver

Som leder forventes det at du bidrar til kommunens måloppnåelse på kort og lang sikt og at kommunikasjonsarbeidet styrker engasjementet for kommunens samfunnsoppdrag. Oppgaven omfatter bl.a. å tilrettelegge for god innbyggerdialog, formidle de gode historiene og bidra til kommunens employer branding. Kommunikasjonssjefen skal gi kommunikasjonsfaglige råd til kommunens ledelse, og du må evne å tenke helhetlig og langsiktig om hvordan kommunen skal fremstå. Stillingen innebærer også budsjett- og personalansvar.

Forventninger til deg
Vi søker en offensiv og samfunnsengasjert kommunikasjonssjef med god rolleforståelse og innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser. Du har erfaring med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid fra en større organisasjon, gjerne offentlig virksomhet. Det er viktig med et godt blikk for nye medietrender og inngående erfaring med sosiale medier og digital kommunikasjon. Vi legger også vekt på evne til å bygge gode relasjoner og kontaktnett samt skape tillit internt og eksternt. Du ser verdien av gode prosesser og jobber strukturert for å få gode resultater i samhandling med andre. Du bygger kommunikasjonsteamet og har utvist evne til å sette retning og drive endring. Vi ønsker deg som tenker og handler strategisk, samtidig som du takler et daglig mediepress.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende
 • Relevant ledererfaring
 • Bred kommunikasjonsfaglig erfaring, som inkluderer strategisk og operativ kommunikasjon og krisekommunikasjon
 • God forståelse for samspillet mellom politikk, fag og administrasjon
 • Bred medieerfaring
 • Svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Tydelig og trygg i lederrollen med evne til å motivere medarbeiderne
 • Resultat- og utviklingsorientert
 • Tillitsbyggende både eksternt og internt
 • Høy arbeidskapasitet i en hektisk arbeidshverdag

 
Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må dette grunngis i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Dersom ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med partner Randi Flugstad i Amrop, tlf. 905 84 138. Kommunedirektør Geir Aga kan også kontaktes, tlf. 924 36 396

Vi tilbyr

 • Strategisk lederrolle med et utfordrende samfunnsoppdrag i Norges 5. største kommune
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet for fleksibelt arbeidssted/hjemmekontor
 • Tilgang til elbiler/elsykler i tjenesten
 • Offentlig tjenestepensjon