Er du rå på sosiale medier, glad i å skrive og ønsker å sette dagsorden på værfronten? Da vil du trolig trives på Meteorologisk institutt!

Vi er på jakt etter en person som kan jobbe strategisk og kreativt med sosiale medier for å bidra til vårt samfunnsoppdrag om å sikre liv og verdier.

Arbeidsoppgaver

Du kommer til å lede vår værredaksjon der du har ansvar for et team av meteorologer og klimaforskere. Redaksjonen følger værsituasjonen tett og har som hovedoppgave å lage godt vær- og klimastoff til våre sosiale mediekanaler. 

I redaksjonen vil du jobbe med kontoene @meteorologene på Twitter (ca. 68 000 følgere), Yr på Facebook (ca. 130 000 følgere) og Yrbilder på Instagram (ca. 29 000 følgere). Meteorologisk institutt står bak Yr sammen med NRK, og bruker disse kanalene aktivt til å dele viktig informasjon om værsituasjonen. Primærmålgruppen på Twitter er journalister, og det er derfor viktig at du kan vurdere nyhetsverdien i det vi deler.

I tillegg til å produsere innhold vil en av arbeidsoppgavene dine være å videreutvikle kanalene vi bruker og identifisere nye muligheter. Vi ønsker å nå folk i alle aldre der de er, og et viktig satsningsområde for oss fremover er å nå en yngre målgruppe.

Meteorologisk institutt er en forskningsdrevet institusjon, og i tillegg til værredaksjonen har vi en egen klimaredaksjon hvor kommunikasjonsrådgivere samarbeider med forskere og TV-meteorologer om forskningsformidling. Vi har mer enn hundre forskere på instituttet og dermed mye godt forskningsstoff å formidle. Din jobb blir også å bidra til å finne gode vinklinger og formidle klimaforskningen i våre kanaler. 

Du vil være en av fem ansatte i kommunikasjonsavdelingen, hvor du også bidrar i det daglige arbeidet i avdelingen. Dette innebærer blant annet internkommunikasjon, kommunikasjonsbistand til kollegaer og oppfølging av eksterne brukerhenvendelser. Vi har et godt og hyggelig arbeidsmiljø med høyt tempo.

Som kommunikasjonsrådgiver rapporterer du til kommunikasjonssjef.

Kvalifikasjonskrav

 • du er god på å jobbe strategisk, kreativt og analytisk med sosiale medier
 • du har relevant høyere utdanning eller erfaring som kommunikasjonsrådgiver, digital markedsfører og/eller journalist
 • du kan vurdere hva som er godt stoff og interessante nyhetsvinklinger
 • du kan sette deg raskt inn i kompliserte temaer og gjøre det om til god formidling
 • du tenker på målgrupper når du skal formidle og skreddersyr budskapet til disse
 • du er flink med mennesker og har evne til å skape godt samarbeid
 • du er opptatt av å formidle klimakunnskap
 • du har et godt blikk for visuelle virkemidler tilpasset sosiale medier
 • du er en habil fotograf og videoredigerer og behersker Adobe-programmer som Photoshop, Premiere Pro eller Rush og InDesign

Vi tilbyr

 • faglige utfordringer i et trivelig miljø
 • gode muligheter for egenutvikling
 • et moderne teknologisk miljø
 • sentrumsnært arbeidssted på Blindern i Oslo, nær knutepunkt for trikk og t-bane
 • lønn som rådgiver etter det offentlige regulativ i lønnsspenn for tiden kr 553 500 - 636 700 pr. år etter kvalifikasjoner, men for spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • 6 måneders gjensidig prøvetid/>


Tilleggsinformasjon

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. MET deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Les mer her.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunikasjonssjef Magne Velle tlf. 917 41 922.

Om oss

Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer.

Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.