Verden endrer seg. Det samme gjør forretninger, mennesker og planeten vår – og det skjer veldig raskt. I Knowit Experience vil vi være kjent for å kunne hjelpe kundene våre med å levere verdi i dette bildet.

Vi skal utvikle robuste løsninger basert på beste praksis og på eksisterende data. Men vi skal også tenke nytt, evne å prototype og teste innovative løsninger. Det er en balansegang mellom å håndtere uvisshet og kompleksitet, samtidig som vi integrerer ulike fagdisipliner i en trygg og effektiv prosess med mål om å skape nye verdifulle løsninger for kundene våre.

Vi tror at en god kreativ ledelse kan bidra til å skape bedre løsninger for våre kunder.

Hva er Kreativ Ledelse for oss:

Vår nye Kreative Leder involverer, fasiliterer og orkestrerer kryssdisiplinære team til å komme frem til innovative ideer og leveranser under utfordrende forutsetninger, der både problem og løsning er ukjente, eller ikke tilstrekkelig definert. I dette arbeidet er det viktig at Kreativ Leder har en tydelig visjon om hva man ønsker å oppnå. Å inspirere folk med ulike perspektiver til å jobbe sammen for å levere på vår visjon er en av dine viktigste egenskaper.

Det er ikke én gitt oppskrift for kreative ledere, men den vi søker skal håndtere og ha innsikt i et sett av fagdisipliner. I et helhetlig kundeopplevelsesbyrå som Knowit Experience, bør den kreative lederen forstå, verdsette og være på innsiden av flere fagdisipliner for å klare å integrere, lede og motivere forskjellige typer perspektiver.

En Kreativ Leder må kunne målbære en visjon og et konsept, og gjøre den relevant for kunder og for teamet. Kreativ Leder skal bl.a.

  • kunne «selge» visjonen i mange situasjoner
  • kunne fasilitere arbeid hos kundene og hos teamet
  • kunne motivere flere disipliner og spille de involverte gode, selv under krevende omstendigheter.


Videre er det viktig at Kreativ Leder står fjellstøtt, selv når det blåser godt og mye er uklart. Denne tryggheten er essensiell for at kunden skal ha tillit til oss når mye er ukjent, og for at prosjektledere, kundeansvarlige, team og øvrige involverte yter maks.

Som Kreativ Leder har du høyt faglig fokus og søker komplekse utfordringer. Det får du hos oss. I tillegg blir du en del av en arbeidsplass som også setter det sosiale felleskapet høyt og som tilrettelegger for vekst og faglig utvikling. Knowit Experience skal være et sted der du trives. I Knowit Experience Oslo er vi over 200 ansatte som jobber sammen i fantastiske og splitter nye lokaler i Universitetsgata 7.

Konkurransedyktige betingelser er selvsagt.

Vi håper du sender en søknad eller tar kontakt om du er nysgjerrig til Josephine Simonsen på tlf 958 37 526 eller Salima Noormohamed på tlf. 922 69 623