Da vår markeds- og kampanjesjef skal starte i ny jobb søker vi etter en engasjert og dyktig person til å lede Høyres kampanjeteam. Kampanjesjefen har det nasjonale ansvaret for planlegging og gjennomføring av valgkamp, valgkampopplæring og inntektsarbeid, og leder Høyres kampanjeteam.

Høyres kampanjeteam er en del av Høyres kommunikasjonsavdeling. Stillingen rapporterer til Høyres kommunikasjonssjef. Markeds- og kampanjesjef har personal- og budsjettansvar og møter i Høyres administrative ledergruppe.

Høyre har de siste årene utviklet en offensiv og veldreven kampanje- og valgkamporganisasjon, med stor evne til å gjennomføre effektiv valgkamp i både fysiske og digitale kanaler.

Vårt mål er til enhver tid å være best i Norge på valgkamp. Det krever at vi stadig utvikler oss videre og tar i bruk nye verktøy og metoder. Vi søker etter en kandidat som har erfaring fra markedsføring og som kan bidra til at vi når målene våre.

Markeds- og kampanjesjefen vil ha et hovedansvar for forberedelse og gjennomføring av Høyres valgkamp og skal lede og motivere organisasjonen, medlemmer og det frivillige apparatet slik at vi vinner valg.

Teamet har i dag tre ansatte i tillegg til markeds- og kampanjesjef. Teamet styrkes ytterligere i valgkampår, og samarbeider tett med kunnskapsrike miljøer eksternt og internt i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk ledelse, delta og bidra i den administrative ledergruppen 
 • Delta i utvikling og gjennomføring av Høyres valgkampstrategi
 • Planlegge og gjennomføre nasjonale kampanjer 
 • Utvikling av nye kampanjeverktøy for organisasjonen
 • Bidra i utvikling og målretting av budskaper, ha overordnet ansvar for kanalvalg og kjøp av betalt kommunikasjon
 • Bidra til at inntektsmålene nås, herunder gjennomføring av innsamlingskampanjer
 • Planlegge og gjennomføre opplæring av kampanjeledere og kampanjemedarbeidere
 • Holde foredrag og presentasjoner 
 • Det må påregnes stor reisevirksomhet og en del helgejobbing
 • Budsjettansvar


Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning 
 • Erfaring fra strategisk og praktisk markeds- og kommunikasjonsarbeid 
 • Gode lederegenskaper og tidligere ledererfaring
 • God kjennskap til Høyre og Høyres organisasjon er en fordel, men ikke et krav. Annen erfaring fra arbeid i- eller for frivillig sektor vil i så fall vurderes positivt 


Dine egenskaper

 • Resultatorientert
 • Gjennomføringskraft
 • Evne til å lede, inspirere og motivere 
 • Samfunnsengasjert 
 • Kreativ og nytenkende 
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, skriftlig så vel som muntlig på norsk og engelsk
 • Relasjonsbygger med gode samarbeidsevner 
 • Strukturert


Vi tilbyr

 • En spennende og innholdsrik arbeidshverdag 
 • 100 prosent stilling i Stortingsgaten i Oslo 
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • God kantineordning  


Spørsmål om stillingen

 • Daniel Torkildsen Lea, kommunikasjonssjef:  991 05 828
 • Tom Erlend Skaug, generalsekretær: 907 36 498


Høyre vil skape et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle. Høyres hovedorganisasjon består av rundt 25 ansatte og samarbeider tett med både Høyres stortingsgruppe og Høyres fylkesorganisasjoner. Hovedorganisasjonens hovedoppgave er å spille Høyres folkevalgte og tillitsvalgte gode, og være en nasjonal ressurs for hele partiet.