Vil du være med å bygge Forsvarets omdømme?

Vil du være med på å bygge Forsvarets omdømme og sikre rekrutteringen til utdanning, tjeneste og jobb i Forsvaret? Vi ser etter en engasjert markedsfører med godt overblikk og engasjement for vårt viktige samfunnsoppdrag.
Vi er på jakt etter deg som er godt kjent med en ung målgruppe, digitale kanaler og sosiale medier. For å lykkes hos oss må du være en lagspiller, en god prosjektleder, kunne jobbe tett med ulike fagmiljøer og avdelinger og være god på å se muligheter og løsninger.

Hos oss blir du del av et kompetent og nyskapende miljø med 50 kollegaer og et ambisiøst ansvar for Forsvarets omdømmeutvikling og kommunikasjonsarbeid. Vi jobber fra A til Å innen kommunikasjonsfaget og tilstreber å ha en kultur som kjennetegnes av innovasjon og kvalitet. Hos oss er det rom for å være modig og rom for å ta feil. Vi kan love deg meningsfulle oppgaver og spennende utfordringer i et veldig godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsoppgaver

Som markedsfører skal du blant annet:

 • Bidra til å styrke Forsvarets omdømme og sikre god rekruttering til Forsvaret
 • Planlegge, utvikle, gjennomføre og evaluere markedskampanjer og kommunikasjonsprosjekter. Du vil få et særlig ansvar for rekrutteringskampanjer til utdanning og tjeneste og vil jobbe tett med interne og eksterne ressurser
 • Bidra med planlegging, kjøp og evaluering av SoMe-kampanjer særlig rettet mot en ung målgruppe
 • Lede eller delta i markeds- og kommunikasjonsprosjekter

Du må regne med å reise en del i jobben.

Kvalifikasjoner

 • Universitets-/høgskoleutdanning på minimum bachelornivå med relevant fagkrets innen markedsføring og/eller kommunikasjon. Annen og tilstrekkelig relevant erfaring kan etter vurdering, kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 2-3 års relevant arbeidserfaring
 • God kompetanse innen digital markedsføring
 • Kunnskap om og erfaring med sosiale medier, inkludert kjøp, overvåking og evaluering av kampanjer
 • Prosjektledererfaring
 • Svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse

Det er ønskelig, men ikke et krav at du har:

 • erfaring med merkevarebygging for større organisasjoner/bedrifter, gjerne mot en ung målgruppe
 • kjennskap til Forsvaret

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Forsvarets mediesenter (FMS) jobber målrettet med eksterne og interne analyser, kommunikasjon og medieutvikling. Vår oppgave er å bidra til et godt omdømme og høy tillit i samfunnet, kunnskap og åpenhet om Forsvarets og NATO sine oppgaver. God kommunikasjon er en del av Forsvarets oppgave med å skape et trygt Norge med høy beredskap.

Vi har ansvaret for Forsvarets samfunns- og markedskommunikasjon, digitale kommunikasjonskanaler, innholdsutvikling, medieproduksjoner, og et bredt spekter av analyser om omverden og arbeidsmiljø. Mediesenteret er en del av Forsvarets fellestjenester.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.