VID vitenskapelige høgskole er i en spennende fase med utvikling av tre nye campus, vekstambisjoner, økt digitalisering og forsterket satsing på forsknings- og utdanningskvalitet. I den anledning søker Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP) etter en ny medarbeider som skal jobbe med multimediaproduksjon. Stillingen er en nyopprettet, fast 100% stilling ved VID sin campus i Oslo. Stillingen vil rapportere til senterleder ved SLIPP.