COLOURBOX7323027.jpg

Vil du bidra til at færre blir skadet eller omkommer i trafikken?
Trygg Trafikk søker ny kommunikasjonssjef som skal bidra til at Trygg Trafikk fortsatt har en tydelig stemme og et sterkt omdømme. Kommunikasjonssjefen inngår i ledergruppen og blir en viktig bidragsyter for at Trygg Trafikk når sine mål.

Ansvar og arbeidsoppgaver vil være å:

  • ha det overordnede ansvaret for intern- og eksternkommunikasjon
  • implementere Trygg Trafikks kommunikasjonsstrategi og sørge for at felles kommunikasjonsplattform og budskap brukes i hele organisasjonen
  • løfte Trygg Trafikks omdømme og posisjon og sikre at Trygg Trafikk får en tydelig stemme i det offentlige rom
  • styrke mediearbeidet og gjøre organisasjonen bedre i stand til å sette trafikksikkerhet på dagsordenen i samfunnsdebatten
  • være en aktiv stemme i Trygg Trafikks ledergruppe og bidra til en helhetlig utvikling av organisasjonen
  • utvikle handlingsplaner og sørge for iverksetting og oppfølging av disse
  • sikre videreutvikling av Trygg Trafikks ulike digitale flater
  • utvikle og lede avdelingen slik at den gir effektiv støtte til kommunikasjonsarbeidet i hele fylkesapparatet og organisasjonen generelt
  • sikre koordinering og synergier mellom kommunikasjon, myndighetskontakt og lokale og sentrale aktiviteter


Du vil lede en avdeling på 10 personer på hovedkontoret i Oslo. Du vil også samarbeide tett med regionlederne om faglige spørsmål. For å lykkes i denne stillingen må du ha et godt strategisk blikk og bred kommunikasjonsfaglig erfaring. Du har god samfunnsforståelse og gjerne erfaring fra tilsvarende rolle. Du har en delegerende og støttende lederstil, og du vet at du kommer lengst gjennom å bygge tillit og gode relasjoner.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi v/Siri Skauge, tlf. 900 91 224. Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt. Søknad med CV mottas gjerne snarest og senest 24. mai.


Om virksomheten
Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Vi arbeider for Stortingets Nullvisjon om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken. Trygg Trafikk er pådriver for et sikkert veisystem og bidrar til at alle trafikanter har kompetanse til å forebygge ulykker. Vårt samfunnsoppdrag er knyttet til trafikkopplæring av barn og unge, informasjon om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr. Se www.tryggtrafikk.no.