Kommunikasjonsdirektøren i Statens vegvesen har ansvar for virksomhetens interne og eksterne kommunikasjon. Du får lede et kompetent miljø som jobber for landets trafikanter. Framover skal vi strekke oss enda lengre for å bli en datadrevet, effektiv offentlig etat som tilbyr gode digitale tjenester.

Kravene til deg er at du har solid erfaring med digitale kommunikasjonsflater, mediehåndtering, omdømmebygging og krisehåndtering. Du har god innsikt i politiske beslutningsprosesser, og forstår rammebetingelsene og interessentkartet for en av Norges største offentlige etater.

Du har sterke analytiske evner og er en troverdig rådgiver for toppledelsen og mange av våre dyktige fagfolk. Som leder setter du retning og skaper engasjement. Som person er du samlende, inspirerende og en drivkraft for endring. Du har ansvar for å utvikle og iverksette strategier og du må ha en meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Du har utdanning fra høyskole eller universitet på masternivå.

Kommunikasjonsdirektøren har lederansvar for 5 medarbeidere, med det faglige ansvaret for et større kommunikasjonsmiljø i Vegvesenets utførende divisjoner.

Vi tilbyr:

  • utfordrende arbeidsoppgaver i et stort og kompetent kommunikasjonsmiljø
  • tilfredsheten ved å bidra til samfunnsutvikling
  • lønn etter nærmere avtale og i tråd med etatens lønnspolitikk
  • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
  • pensjon og gunstige lån i Statens pensjonskasse.


For kandidater med omfattende og relevant erfaring innen fagområdet, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Arbeidssted er Oslo, og stillingen rapporterer til vegdirektøren og sitter i hennes ledergruppe.

Det er pliktig pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. Stillingen forutsetter godkjent sikkerhetsklarering eller at slik kan gis.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til en enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene oppfordrer vi deg til å melde fra om dette.

Interessert? Kontakt Visindi AS ved Rune Hope, tlf. 450 75 000 eller Vibeke Bjerknes, tlf. 986 45 381. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver frem til søknadsfristens utløp. Søknad med CV sendes innen: Snarest og innen 24. oktober.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Unntak fra offentlighet kan gis etter en begrunnet søknad. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

www.vegvesen.no.