Er du opptatt av fag, folk og kultur og vil lede et av Norges mest spennende produkt- og teknologimiljøer?

Vi i NRK produserer innhold og utvikler tjenester som brukes av hele Norges befolkning hver eneste dag. Vi jobber for å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet. Dette samfunnsoppdraget gjennomsyrer alt vi gjør, hvordan vi prioriterer og hvordan vi forholder oss til vårt publikum.

Teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonen (TPPD) har ansvar for utvikling og drift av NRKs publikumsprodukter, produksjons-, publiserings- og administrative systemer og for NRKs produksjonsavdeling. Vi gjør NRKs innhold levende og tilgjengelig for alle, og slik bidrar vi til at NRK løser sitt allmennkringkasteroppdrag. Divisjonen består av enhetene Publikumsprodukter, Teknologi, Produkt- og teknologiutvikling og Produksjon, samt Strategisk stab.

Avdelingen Produkt- og teknologiutvikling (PTU) består av rundt 370 dyktige fagfolk innen områder som teamledelse, design/UX, utvikling, drift og kringkastingsteknologi. Vi jobber i smidige, tverrfaglige team med produkt- og tjenesteutvikling for å sikre at NRKs innhold når publikum, og vi har ansvaret for alle tekniske løsninger som ivaretar produksjon og distribusjon av innholdet vårt. De fleste i PTU har arbeidssted Marienlyst, men akkurat nå er vi også i ferd med å bygge opp et utviklingsmiljø i Bodø. Felles for alle er at de trenger god ledelse, faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø.
 
Da nåværende PTU-leder går til ny lederjobb internt i NRK søker vi deg som brenner for betydningen av fag, folk og kultur for å lykkes med produkt- og teknologiutvikling, og som tenker at NRK må være et ekstra meningsfylt sted å utøve sin ledelse.
 
Du vil lede PTUs ledergruppe hvor du finner ledere med ansvar for faglig utvikling, rekruttering og personalledelse for avdelingens medarbeidere. Deres viktigste samarbeidspartnere er lederne i Publikumsprodukter og Teknologi i samme divisjon. Disse avdelingene har ansvar for å sette strategisk retning for de tjenester og verktøy vi utvikler og forvalter både for publikum og våre kolleger, mens medarbeiderne i Produkt- og teknologiutvikling sikrer den gode gjennomføringen.
 
De neste årene skal NRK gjennom store endringer innen teknologiområdet. Samtidig skal vi fortsette å videreutvikle våre publikumsprodukter og sikre stabil leveranse av vårt innhold til publikum. Det krever sterkt fokus på kompetanseutvikling, omstilling og prioriteringer. Her blir du som PTU-leder en avgjørende premissleverandør for at vi lykkes.
 
Stillingen rapporterer til Teknologidirektør og inngår i divisjonens ledergruppe. I divisjonsledergruppa blir du en del av en engasjert gjeng som stadig jakter på forbedring av eget samarbeid, kontinuerlig utvikling av egen divisjon og et godt og smidig samarbeid med hele NRK. Her får du kolleger med energi, humør og store ambisjoner på NRKs vegne.

Ansvarsområder

Ditt overordnede ansvar er å sikre at NRK både nå og i fremtiden har et rett sammensatt lag av motiverte, kompetente medarbeidere som kan lede, designe, utvikle og forvalte NRKs tjeneste- og systemportefølje. Det gjør du gjennom å sikre at PTU er et attraktivt og kompetent fagmiljø som har gode prosesser for rekruttering, bemanning, personaloppfølging og kompetanseutvikling – i tett samarbeid med lederne i Teknologi og Publikumsprodukter.

Du har ansvar for god økonomisk styring av avdelingen og for divisjonens arbeid med smidig metodikk og arbeidsledelse. Du leder og utvikler din egen ledergruppe slik at avdelingens medarbeidere og innleide konsulenter opplever at NRK er en arbeidsplass som vektlegger betydningen av fag, folk og kultur. 

Kvalifikasjoner

  • Erfaring med endringsledelse og organisasjonsutvikling
  • Erfaring med rekruttering og personalledelse fra produkt- og teknologimiljøer
  • Erfaring med smidig arbeidsmetodikk
  • Høyere relevant utdanning, for eksempel innen teknologi, økonomi eller ledelse


Personlige egenskaper

  • Du er en robust, trygg og inspirerende leder
  • Du er en pådriver for endring og utvikling som tør å utfordre etablerte sannheter og motiveres av å finne nye løsninger sammen med andre.
  • Du er sterk på samarbeid og kan bygge bro mellom ulike miljøer og fagområder
  • Du er en nettverksbygger som evner å navigere i en kompleks organisasjon
  • Du skaper resultater gjennom å motivere, vise tillit og delegere
  • Du gjør klare prioriteringer og kommuniserer tydelig rundt mål og strategi


NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge.  Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.