Ønsker du å jobbe i et dynamisk og ambisiøst team, og med kategorier som har stort vekstpotensial?

Nå har vi en spennende mulighet som Kategoriansvarlig for forretnings-området Hvitt Kjøtt, Egg og Langtidsholdbare (LHB) produkter i Nortura. Her vil du spille en nøkkelrolle i å transformere innsikt til vekst for kunden, for merkevaren Prior innenfor alle kategorier og for merkevaren Gilde innenfor LHB produkter. 

Som Kategoriansvarlig har du sammen med salg og markedsteamene ansvar for å sikre en best mulig forretningsmessig utvikling av kategoriene. Vi ser etter en fremoverlent og engasjert kollega som brenner for å skape vekst gjennom målrettet kategoriutvikling. Du vil være vår fremste ekspert på kategori- og shopperinnsikt, og du mestrer balansen mellom å dypdykke i tallene, trekke ut sentral innsikt og oversette denne til konkrete tiltak. Du vet hvilke drivere som kan vokse en kategori, og er aktivt med både på å definere kortsiktige salgstiltak og langsiktige vekstinitiativ. Du har god innsikt og forståelse for våre kunder, og motiveres av samhandling og felles prosjekter for å vokse kategoriene. 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Ansvar for til enhver tid å ha oversikt over nåsitasjonen i kategoriene og hvordan de presterer opp mot de kommersielle målsetningene, også for kunden
 • Aktivt forvalte og videreutvikle porteføljen på Prior og langtidsholdbare produkter for å sikre lønnsom kategorivekst. Initiere forbedrende tiltak ved avvik
 • Sikre optimalt sortiment i hyllen, på gulv og på kampanje, og kontinuerlig arbeide for optimal distribusjon
 • Sikre at strategi og planer er tuftet på sentral innsikt om kunde, kategori og shopper, og være et tydelig bindeledd mellom KAM og markedsteamene
 • Være kategorieksperten inn i aktuelle prosjekter, fra optimalisering av space til aktiviseringsstrategi, kundeprosjekter og nye innovasjonsprosjekter
 • Kunne lede kategoriprosjekter som pris- og pakningsprosjekt (PPA) i tett samarbeid med markedsteamene
 • Bidra til prissetting av nye produkter samt relevant grunnlag for eventuelle prisjusteringer 
 • Delta på kundemøter ved behov og demonstere sterk kategoriledelse for våre kunder
 • Koordinering og samhandling med teamet i forretningsområdet for å sikre effektive arbeidsprosesser
 • Kompetanse og utvikling: Sikre at læring og evalueringer blir tatt høyde for i videre utvikling av ansvarsområdet, etterleve Norturas prosesser og følge beste praksis innenfor området
 • Ta ansvar for egen utvikling, sammen med leder 


Vi søker deg som er og har:

 • Høyere relevant utdannelse, minimum Bachelor  
 • Minimum 4 års relevant arbeidserfaring innen FMCG, eksempel KAM, forretningsutvikling, cat.man eller tilsvarende
 • Sterke analytiske egenskaper, kommersiell teft og god forretningsforståelse
 • Erfaren bruker av AC Nielsen
 • Kjennskap til innsiktsdatabaser som DunnHumby er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med plattformer for kategorivekst er en fordel
 • Resultatorientert, strukturert og initiativrik
 • Selvstendig og ansvarsbevisst med stor gjennomslagskraft
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne – du gjør komplekse budskap enkle
 • En relasjonsskaper som evner å samarbeide og skape resultater med mange ulike typer mennesker og fagområder
 • Nysgjerrig og fremoverlent på fagområdet kategoriutvikling og ønsker å bygge beste praksis i Nortura


Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 


Nortura kan tilby en interessant og spennende stilling i et godt miljø. Det er mange vekstmuligheter innenfor kategoriene, og både Prior og Gilde er merkevarer som vekker bred interesse. Gjennom Nortura opparbeider du deg et stort nettverk. Arbeidssted er på Løren, inntil vi flytter til Grønland/Oslo S sommeren 2023.

Stillingen rapporterer til Markedsdirektør Hvitt Kjøtt, Egg og Langtidsholdbart.

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 17.300 norske bønder over hele landet. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse og bærekraft og er stolte over å bidra til at det blomstrer i norsk matproduksjon. Vi omsetter årlig for om lag 23 milliarder kroner og skaper store verdier for Norge.