Brannvernforeningen er en landsomfattende, uavhengig stiftelse. Gjennom informasjon, opplæring, sertifisering og rådgivning hjelper vi mennesker, bedrifter og organisasjoner til å øke brannsikkerheten.

Som en av de ledende organisasjonene innen brannvern i Norge ønsker Brannvernforeningen å styrke arbeidet med å påvirke enkeltmennesker, grupper og instanser på alle nivåer til økt brannsikkerhet. Vi er en ideell stiftelse som har jobbet med brannforebygging i snart hundre år, med formålet om at ingen skal omkomme i brann.

Budskapet er ikke nytt, men vi må hele tiden fornye oss og ta i bruk nye virkemidler og måter å jobbe på. Vi er opptatt av å treffe målgruppene der de er og på deres premisser. Som ledd i dette arbeidet, søker vi nå etter er kommunikasjonssjef som skal inngå i avdeling for samfunnsansvar. Avdelingen består av avdelingsleder og fem medarbeidere.

Vår nye kommunikasjonssjef skal bidra til å styrke Brannvernforeningens synlighet og omdømme. Du har jobbet i noen år med utadrettet kommunikasjons-, påvirknings- og omdømmearbeid, har en svært god penn og ledererfaring. Du har god innsikt i samfunnets strukturer, offentlig forvaltning og beslutningsprosesser. Du forstår medienes behov, har gode medierelasjoner og liker "å selge inn saker". Du har også erfaring med evaluering og måling av kommunikasjon, og gode kunnskaper om hvordan kommunikasjon brukes strategisk for å ivareta et godt omdømme. Du er en gjennomfører, ser muligheter og forfølger dem målrettet, løsningsorientert og effektivt. Du spiller godt på lag med andre, deler kompetanse og er en relasjonsbygger.


Hovedarbeidsoppgaver:

 • Lede og produsere Brannvernforeningens kommunikasjonsarbeid.
 • Identifisere muligheter og være pådriver for økt synlighet og gjennomslag for Brannvernforeningens virksomhet og våre synspunkter
 • Pressetalsperson og kontakt med media, myndigheter og andre aktuelle aktører 
 • Ansvar for å videreutvikle og følge opp kommunikasjonsplan og kommunikasjonsstrategi
 • Innholdsproduksjon til alle Brannvernforeningens kanaler, fra pressemeldinger og fagartikler til poster i sosiale medier
 • Utforme budskap, skrive tekster og lage presentasjoner
 • Intern veiledning og coaching 
 • Medieovervåkning, evaluering og måling


Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Universitets- eller høgskoleutdanning med kommunikasjonsfag eller samfunnsfag/statsvitenskap/journalistikk
 • Minst seks års erfaring fra kommunikasjonsarbeid i privat eller ideell sektor
 • Ledererfaring er ønsket, da stillingen innebærer en stedfortrederfunksjon
 • Gode medierelasjoner og erfaring som pressekontakt
 • Kunnskap om og erfaring med måling av kommunikasjonsresultat og omdømmebygging
 • Nysgjerrig, positiv, initiativrik, utadvendt og oppsøkende
 • Strukturert, selvgående og resultatorientert
 • Svært god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne på norsk.
 • Generelt gode IT-kunnskaper og dreven i sosiale medier
 • Interessert i å lære deg ulike sider av brannfaget og evne til å formidle komplekse ting på en lettfattelig måte

Vi tilbyr et fleksibelt, tverrfaglig, uformelt og hyggelig arbeidsmiljø, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, gode opplærings- og utviklingsmuligheter, gode forsikringsordninger og betingelser forøvrig etter avtale.