Vil du jobbe med digital innholdsproduksjon og utvikling i en av Norges ledende finansinstitusjoner?Seksjonen Kommunikasjon har ansvar for bankens kommunikasjonsaktiviteter internt og eksternt. Det inkluderer å  bistå også andre avdelinger med kommunikasjonsfaglig kompetanse. Hensikten med seksjonens aktiviteter er å bygge gode relasjoner med viktige målgrupper og styrke KBNs omdømme.

Ansvar og oppgaver
Som digitalt innholdsansvarlig har du ansvar for å produsere innhold, oppdatere og videreutvikle KBN.com og våre klimarisikosider. Nettsidene er nyttige verktøy for våre kunder og andre interessenter. Videre jobber du med å videreutvikle våre digitale flater for å bidra til å styrke bankens synlighet og relevans mot sentrale målgrupper. Dette inkluderer ansvar for:

 • Innholdsproduksjon og oppdatering av KBN.com, herunder klimarisikosidene, samt sosiale medier. 
 • Bidra i videreutvikling av innhold og funksjonalitet på innloggede sider.
 • Bidra til at bankens budskap på en effektiv måte formidles til bankens interessenter i egnede kanaler.
 • Videreutvikle sidene, herunder gjøre forbedringer basert på analyse av bruk, samt implementere ny funksjonalitet basert på beste praksis, egen kunnskap eller etter avdekket behov hos brukere. 


Kvalifikasjoner

 • Erfaring med kommunikasjon og innholdsproduksjon på digitale flater.
 • God forståelse av og kjennskap til publiseringsverktøy som Episerver og erfaring med måling og analyse i verktøy som Google analytics og Hotjar.
 • Erfaring med publiseringsverktøy på websider.
 • Erfaring med grafisk design er en fordel.
 • Erfaring med å utvikle budskap basert på kanal og målgruppe.
 • Erfaring med analyse av brukeratferd på digitale flater. 
 • Relevante utdanninger kan være: Digital utdanning, journalistikk, kommunikasjon og grafisk design. 
 • Kunnskap om sektoren vi tjener er en fordel.


Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe effektivt og levere tidsmessig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Kreativ, initiativrik og selvstendig.
 • Godt øye for struktur og design/visuelt blikk.
 • Ønske om å bidra positivt til KBNs gode arbeidsmiljø.


Vi tilbyr
Vi er en samfunnsnyttig kompetansebedrift med rundt 90 høyt kvalifiserte medarbeidere som jobber tett sammen. Vi tilbyr et sterkt fagmiljø hvor arbeidshverdagen spenner mellom internasjonale kapitalmarkeder og lokale velferdsinvesteringer. Vi har et godt arbeidsmiljø med korte rapporteringslinjer.