Fredensborg Fritid har høye vekstambisjoner fremover og skal styrke sitt fokus på salg, markedsføring og kommunikasjon mot nye og eksisterende kunder. Vi skal bygge en solid markedsposisjon på alle våre destinasjoner og har ambisjoner om å tilrettelegge for sømløse fritidsopplevelser både digitalt og fysisk, som motiverer kunder til å kjøpe sin nye fritidseiendom av oss.

Rollen blir øverste ansvarlige for selskapets salgsaktiviteter. Det innebærer blant annet ansvar for den kommersielle prosjektoppfølgingen og for å følge opp de lokale salgsressursene på de ulike destinasjonene. Stillingen vil spille en sentral rolle i den operative kommersielle prosjektoppfølgingen mellom utviklingsteamet, markedsteamet og de ulike meglerne. 

Salgsansvarlig vil jobbe med å fasilitere informasjons- og salgsmøter, sikre god kommunikasjon ut mot kjøpere og potensielle kjøpere, og vil få overordnet ansvar for det kommersielle fokuset på usolgte prosjekter. Rollen vil få ansvar for prosjektledelse av kommunikasjonsoppgaver som er knyttet til de ulike salgsaktivitetene på hver enkelt destinasjon. Det vil si å være pådriver for utvikling av salgsmateriell som prospekter og tilvalgsbrosjyrer, websider / landingssider og annet materiell som støtter salgsprosessen, i nært samarbeid med ressursene i markedsteamet. 

Som salgsansvarlig vil du få ansvar for å implementere beste salgspraksis når det kommer til salg og kommersiell utvikling av nye prosjekter. Stillingen rapporterer til Markedssjef og er å anse som en nestkommanderende i markedsteamet. Rollen vil få et faglig oppfølgingsansvar for de lokale salgsressursene på hver enkelt destinasjon.

Vi tror du har erfaring fra en liknende kommersiell rolle innen eiendom, som megler eller utvíkler, eller at du har jobbet med salg og kommersialisering i en annen, beslektet næring. Du er sterk på å legge til rette for en god kjøpsopplevelse og du har et moderne syn på hvordan god kommunikasjon og god kundeoppfølging kan bidra til gode resultater. Du er sterk på salg, relasjonsbygging og kommunikasjon mot potensielle kjøpere og du kan vise til gode resultater fra lignende roller du har hatt som salgssjef, salgsansvarlig eller KAM i større virksomhet / større prosjekter.

Vi kan tilby en veldig spennende og utfordrende rolle i et nytt selskap som er en del av et etablert og svært solid eiendomskonsern. Du vil få gode muligheter til å bruke all din erfaring fra salg og kundeoppfølging, samtidig som du bidrar kommersielt til profesjonalisering og utvikling av selskapets topplinje. Du får betydelig påvirkningskraft, et solid mandat som kommersielt ansvarlig og nestkommanderende i markedsteamet, og du får hyggelige, ambisiøse og erfarne kolleger. 

All virksomhet relatert til fritid, er samlet i Fredensborg Fritid. Porteføljen består i hovedsak av fire store destinasjoner: Geilo, Kragerø, Turufjell (Flå) og Norefjell.. Fredensborg Fritid har en tomtebank på ca 7000 fritidsboliger, eierskap i alpinanlegg, båthavner m.m. Fredensborg Fritid skal levere lokale fritidsopplevelser i verdensklasse. Selskapet ledes av Håkon Arnstorp.