Drives du av spennende kommunikasjons- og PR oppgaver? Vil du bli del av et selskap som tar et ansvar innen bærekraft?
Vi søker deg som har god erfaring med å håndtere det brede spekteret av kommunikasjonsfaget til å ha ansvar for Fortums enhet Living & Mobility i Norden. Living & Mobility er en del av Fortum Consumer Solutions.  I Consumer Solutions ligger kjente merkevarer som Fortum, Hafslund Strøm, NorgesEnergi, Göta Energi, Kotimaan Energia og Fortum Charge & Drive.

Som Nordic PR & Communications Manager vil du ha ansvar for PR-strategier for merkevarene Fortum, Hafslund Strøm og Fortum Charge & Drive i Norge og Sverige. Som en del av enheten Branding & Customer Communication vil du jobbe tett sammen med andre kollegaer innen kommunikasjon i Norden, samt kollegaer innen de ulike merkevarene, for å sikre god kvalitet på eksternkommunikasjon. Du får en nøkkelrolle i kommunikasjonsteamet hvor du vil kunne jobbe proaktivt, og samtidig håndtere innkomne henvendelser og omdømmebygging.  Internt i Living & Mobility vil du også fungere som kommunikasjonsrådgiver.

Ansvarsområder:

 • Utarbeide, implementere og gjennomføre nordiske PR-strategier for Fortum, Hafslund Strøm og Fortum Charge & Drive
 • Ansvar for mediarelasjoner innen Fortum Consumer Solutions Living & Mobility merkevarer, samt være talsperson i Norge for Hafslund Strøm
 • Bidra i arbeid med den overordnede strategien til Consumer Solutions
 • Samarbeide tett med innholdsteamet og øke synlighet gjennom fortjent media
 • Være en rådgiver for de ulike merkevarene knyttet til ekstern kommunikasjon
 • Koordinere, planlegge og gjennomføre kommunikasjonsprosjekter sammen med Fortum Group


Vi ser etter deg som har:

 • Relevant utdannelse innen media, PR eller kommunikasjon
 • Relevant erfaring fra tilsvarende roller eller ansvarsområder
 • Svært god erfaring med kommunikasjon innen B2C
 • Godt overblikk over det nordiske medielandskapet
 • Gjerne erfaring fra media- eller kommunikasjonsbyrå


Hvem er du:
Vi tror at du er en person som evner å bygge gode relasjoner på tvers av strukturer og avdelinger i en organisasjon. Du er godt kjent med de oppgaver og ansvarsområder som er nevnt her, og er opptatt av å fortsette å utvikle deg. Sannsynligvis trives du med mange baller i luften, høyt tempo og spennende oppgaver i hverdagen.


Hva vi kan tilby:

 • En spennende rolle innen Fortum Consumer Solutions med nordisk ansvar og store utviklingsmuligheter
 • En mulighet til å jobbe i tverrfaglige team og på tvers av landegrenser – og samlet jobbe mot vår visjon «For a cleaner world»
 • Å bli del av en transformasjon innen et av de største energiselskapene i Europa
 • Sett retning for din utvikling: Fortum er et stort selskap i stadig utvikling og vi oppfordrer til jobbrotasjon og utviklingsaktiviteter på tvers av selskapet. Dette betyr at det er mange måter for deg å bygge kompetansen din på, og du vil kunne sette retningen for din egen utvikling. Med riktig driv og motivasjon har du alle muligheter for å ta flere karrieresteg hos oss.


Kontaktinfo

Ingvild Sandmo, Consultant: iks@badenochandclark.no

Fortum is a leading clean-energy company that provides its customers with electricity, heating and cooling as well as smart solutions to improve resource efficiency. We want to engage our customers and society to join the change for a cleaner world. We employ some 9,000 professionals in the Nordic and Baltic countries, Russia, Poland and India. In 2018, our sales were EUR 5.2 billion and 57% of our electricity generation was CO2 free (96% in the EU). Fortum's share is listed on Nasdaq Helsinki.

In Norway, we have over 600 employees who work with charging stations for electric cars, district heating, sales of electricity, wind power production, energy recovery and advanced waste treatment services.