Divisjon Marked og Digitalt Salg har konsernansvar for DNBs markedsføring, digitalt salg og kundeprogrammer, samt ansvar for innsikt, kundeverdi og digitalt salg i personmarkedet.  

Vi er nå på jakt etter to nye Markedsførere CXM som gjennom god innsiktsbasert kundedialog skal drive taktisk digitalt salg og langsiktig merkevarebygging. Sistnevnte er et fellesansvar som deles med øvrige marketing-seksjoner i divisjonen, for på best mulig måte styrke DNBs merkevare og omdømme, herunder løfte DNBs samfunnsansvar ut i markedet.

Den ene CXM-rollen vil jobbe i seksjonen som har hovedansvar for produktområdene lån, eiendom, forsikring, kort og hverdagsbank, mens den andre CXM-rollen vil jobbe i seksjonen med hovedansvar for sparing, investeringer, pensjon og kundeprogrammer.

Erfaring med bruk av egne kanaler som nettside og app, i kombinasjon med tradisjonelle CRM-kanaler som Epost og SMS, er en klar fordel. Du har derfor god kjennskap til CXM-plattformer og har jobbet med å orkestrere og gjennomføre dialoger på tvers av push- og pull-kanaler.

Vi ønsker deg som har et strategisk perspektiv og som forstår hvordan man kan svare opp brukerens ulike og stadig endrede behov, og hvordan kanalsamspill kan utnyttes for å muliggjøre det.

Som Markedsfører CXM har du, i tillegg til generell markedsføring, følgende sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for initiering, planlegging, oppsett, implementering og optimalisering av CXM-aktiviteter. Vi jobber i team, og du vil ha god til gang på støttefunksjoner og diskusjonspartnere.
 • Bidra til at vi når CXM målbildet;
  Rett budskap, til rett bruker, i rett kanal, til rett tid

   • Rett budskap – forstå kundens behov og evne å levere på det
   • Rett bruker - definere segmentering/triggere som gjør kommunikasjonen så treffsikker og relevant som mulig
   • Rett kanal – hvilken kanal er best egnet for å levere et gitt budskap
   • Rett tid – forstå når kunden åpen for å ta imot budskapet

 • Gjennomføre testing og evaluering av aktiviteter
 • Sikre kvalitet og kontroll (inkludert datakvalitet, stikkprøvekontroller, kvalitet på e-postdatabase, korrekturlesing)
 • Gjennomføre enkle analyser av database og aktiviteter
 • Innholdsproduksjon i CXM-kanaler (e-post, SMS, dnb.no-flater, apper, push-kanal)

Kvalifikasjoner:

 • Meget god digital markeds- og forretningsforståelse, og erfaring med å utforme strategi og taktiske uttak
 • Kjennskap til plattformer som Teradata CIM, Salesforce eller Adobe er en fordel.
 • Erfaring med segmentering og basic SQL-koding er en fordel.
 • Erfaring med innholdsproduksjon i en eller flere CXM-kanaler

 Personlige egenskaper:

 • Sterke organisatoriske og mellommenneskelige ferdigheter
 • Gode kommunikasjons- og markedsføringsferdigheter
 • Sterk analytisk tankegang og evne til å kreativt tilpasse budskap for nødvendig effekt
 • Opptatt av effektiv og kreativ kommunikasjon, e-handel/retail, kundeopplevelse og digital teknologi
 • Faglig engasjert, med sterk vilje til å drive kanalen og faget fremover 

Høres det ut som en stilling som kan passe for deg? Vi ser frem til å lese din CV og søknad.

Arbeidssted: Oslo eller Trondheim. 

Vi tilbyr vi en konkurransedyktig pensjonsordning, ansattevilkår på DNB sine produkter og forsikringsordninger. Tilgang til hytter og leiligheter i Norge og i utlandet, sport, kulturelle og andre aktiviteter, pluss et bredt spekter av rabattordninger. Vi tar godt vare på våre ansatte og har fleksibel arbeidstid, ekstra fridager og redusert arbeidstid fra mai til august.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken blir gjennomført av Semac og gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt. Vi gjør oppmerksom på at vi aldri vil be om BankID-informasjon i søknadsprosessen.