Vil du være med på å utvikle fremtidsrettede løsninger for målrettet, relevant og lønnsom kommunikasjon med Coop kundene? Markedsavdelingen i Coop Norge SA søker en CRM Marketing Analyst.
 
 
Coop er ledende og innovative i utnyttelsen av kundeinnsikt for å skape gode handleopplevelser. Markedskommunikasjon er et sentralt virkemiddel, nå står bruk av data i kombinasjon med 1:1 kanaler høyt på agendaen. Dette skal sikre økt relevans i kommunikasjonen og realisere muligheten for personaliserte budskap. På denne måten kan Coop virkelig sette kunden først og engasjere gjennom hele kundereisen.

CRM Marketing er et uttalt satsingsområde, og teamet utvides nå med flere nye kollegaer. Som en del av CRM Marketing teamet jobber du for å sikre relevant og attraktivt innhold til kundene når de trenger det i de kanalene kundene er, gjennom tett og tverrfaglig samarbeid på tvers av funksjoner i Coop med kollegaer i Markedsavdelingen

Som CRM Marketing Analyst vil du være selskapets fremste interne superbruker på SAP Marketing. Du etablerer beste praksis i anvendelse og bruk, lærer opp andre, optimaliserer og videreutvikler hvordan selskapet jobber effektivt med CRM. For å lykkes i rollen bør du ha erfaring fra å jobbe med 1:1 kommunikasjon og relasjons- og lojalitetsprogrammer mot forbruker/konsumentmarkedet, der kommersialisering ved bruk av kundeinnsikt og data har stått sentralt.

Du vil være ansvarlig for å:
 • Gjennomføre kampanje- og målgruppe analyser for CRM Marketing
 • Utvikle og designe segmenteringsmodeller på bakgrunn av kjøpsdata, atferd og handlemønster
 • Skape ny, og videreutvikle eksisterende kommunikasjon i SAP Marketing
 • Utvikle og drifte dashboard og rapporter for CRM Marketing, samt rapporteringsverktøy, maler og rutiner
 • Tett dialog og samarbeid med tekniske ansvarlige på IT for videreutvikling og optimalisering av tjenester og funksjonalitet
 • Utvikle metodikk og planverk for relevant kundekommunikasjon ved bruk av kundeinnsikt og data
 • Videreformidle systemkompetanse og lære opp andre brukere

Vi tror du har:
 • Relevant utdanning og erfaring fra tilsvarende rolle
 • Relevant erfaring fra forbrukerorientert virksomhet innen CRM, kundedialog og 1:1 markedsføring
 • Erfaring med BI systemer, utvikling av rapporter og kampanje analyser
 • Høy digital kompetanse, og samt ekspertkompetanse på CRM/ marketing automation systemer
 • Stor interesse for forretningsverdien automatisert marketing og CRM
 • God forståelse for analyse og dynamiske segmenteringsmodeller
 • Erfaring fra miljøer med agil arbeidsmetodikk

Du er:
 • Løsningsorientert og analytisk
 • En relasjonsbygger som oppnår tillit
 • Strukturert og har høy gjennomføringskraft
 • Kommersiell i din tilnærming
 • En som jobber effektivt i team på tvers av
 
Coop eies av 1,8 millioner medeiere. Dette skiller oss fra konkurrentene og gjenspeiles i vår visjon – det skal lønne seg å velge Coop. Vår form for verdiskaping handler om å skape verdier for de mange. Medeierskapet gir mulighet til å påvirke, og til å ta del i overskuddet som skapes. 150 år etter stiftelsen av det første forbrukersamvirkelaget i Norge jobber Coop fortsatt mot samme mål – basert på de samme verdiene. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge SA, som har ansvar for Coops felles innkjøp, grossist og logistikkvirksomhet, kjedeadministrasjon, merkevarebygging og medlemsprogram.