Kampen om annonsørene har aldri vært tøffere, både lokalt og nasjonalt. Annonsemarkedet er preget av Norske mediehus i sterk konkurranse med de store globale aktørene som blant annet Google og Facebook med fler.

Annonseprodukter i dag er basert på avansert teknologi, data og innsikt hvor alt handler om å treffe en definert målgruppe der de konsumerer media. For å lykkes med dette må Amedia kontinuerlig utvikle relevante produkter som dekker annonsørenes behov. Til å lede dette arbeidet ansetter vi nå Kommersiell Produktdirektør.

Vår nye Kommersielle Produktdirektør vil først og fremst være ansvarlig for selskapets kommersielle produktstrategi og hvordan ta denne ut i markedet. Dette krever kunnskap og innsikt om hvilke produktløsninger Amedia må kunne tilby i konkurransen om annonsørenes budsjetter. En tett dialog med kunder og mediebyråer blir derfor viktig i arbeidet med å utvikle produkter som blir premissgivende for annonsering i fremtiden.

Som øverste leder for kommersielle produkter skal du ta Amedia inn i annonseproduktenes elitedivisjon. Til å lykkes med dette har du et dedikert team fordelt på tre områder med hver sin leder:

Annonseprodukter:

 • Ansvarlig for utvikling og sammensetning av produktpakker for alle Amedias annonsedistribusjonskanaler
 • Pris- og rabattstrategi for alle produkter og kanaler
 • Premissgiver inn mot utviklingsmiljøene for å sikre produktutvikling som dekker markedsbehovene


Kompetanse, Marked og Kommunikasjon:

 • Planlegge og gjennomføre markedstiltak, kundearrangementer, interne arrangementer og eventer, samt salgskonkurranser
 • Ansvarlig for håndtering av PR og kommunikasjon
 • Prosjektarbeid knyttet til gjennomføring av salgs- og kompetanseutvikling


Analyse og Innsikt:

 • Støtter salg med kommersielle analyser, innsikt og salgsmateriell


Kvalifikasjoner og erfaring:

 • Erfaring fra mediebransjen eller markedsføring med fokus på høy digital ekspertise
 • Erfaring fra digital produktutvikling
 • Erfaring med strategiprosesser knyttet til produktutvikling
 • Erfaring med å lede mennesker og prosesser


For mer informasjon om stillingen kontakt vår rådgiver i Kingbird, Eirik Bache-Wiig, på telefon 97109010.

Amedia Salg og Marked AS har salgsansvaret for all nasjonal reklameomsetning, samt oppfølgingsansvaret for lokal reklameomsetning i Amedia-konsernet. Dette innebærer blant annet ansvaret for reklamesamkjøringen Amedia Marked, som er landets største samkjøring av lokale medier og er Norges nest største dekningsmedium. Amedia Salg og Marked AS har 100 ansatte.