Scandinavia Online er den delen av Aller Media som jobber med vekst og innovasjon. To av våre nyskapninger vokser kraftig og vi skal satse videre på flere kommersielle aktiviteter. Vi er sikre på at sponsorater, faglige event og kåringer er noe av det vi skal satse på.