Publicis er en av Norges ledende byrågrupperinger med over 170 ansatte som jobber i byråene Starcom, Kitchen, MSL og Sapient. Globalt er Publicis representert i 130 land og har 80.000 ansatte. Vi er kjent for å være nyskapende og sterke faglig innenfor våre kjerneområder strategisk rådgivning, teknologi, kreativitet og innhold. Hvert av byråene jobber med flere av Norges mest toneangivende kunder, både hver for seg og sammen som én gruppe gjennom det vi kaller for ”Power of One”.

Hvem er du?

Vi ser etter deg som har et ektefølt engasjement for data og teknologi, og som ønsker å bruke det engasjementet til å sikre at Publicis til enhver tid er ledende innenfor Ad Operations og markedsføringsteknologi.

Mest sannsynlig har du 2-4 års erfaring med arbeid innenfor fagfeltet, enten fra byrå, medie- eller annonsørsiden. Uavhengig av hvor mange års erfaring du har, forventer vi at du brenner for, og tar stolthet i arbeidet ditt. Vi forventer også at du evner å bruke din erfaring og engasjement til å fremme fagfeltets posisjon intern og ekstern, samt definere og implementere strategier som sikrer at vi til enhver tid har et bransjeledende fagmiljø på feltet. Hos oss vil du være en sentral ressurs som får mulighet til å påvirke både selskapets og annonsørers suksess gjennom utnyttelse av teknologi og data.

Hvem blir dine nærmeste kolleger?

Du vil være en del av avdelingen vår for teknologi og data, Publicis Drive. Vi jobber med produkt- og tjenesteutvikling på tvers av all Publicis’ byråer i Norge, og hjelper noen av landets største annonsører med å realisere verdien av markedsføringsteknologi og data. I Drive og Publicis vil du omgås og jobbe med noen av bransjens dyktigste teknologer, utviklere og markedsførere, samt få mulighet til å videreutvikle deg innenfor et av de mest spennende og mest etterspurte fagfeltene i bransjen.  

Hva skal du gjøre?

Du vil ha fagansvaret for Ad Operations og markedsføringsteknologi i Publicis, og vil jobbe med kunder på tvers av gruppen vår. Det følger ikke personalansvar med rollen, men du vil være ansvarlig for å faglig utvikling og kapasitetsfordeling i Ad Operations-teamet. I kraft av rollen din vil du være vår faglige spydspiss som skal sørge for å skape og synliggjøre mulighetsrom innenfor data og teknologi, og i forlengelsen av det hjelpe kundene våre å øke avkastningen sin på annonse- og markedsføringstiltak.

Kort fortalt vil du være ansvarlig for å:

 • Vurdere og implementere ny teknologi som bidrar til å øke verdien av våre kunders markedsaktiviteter
 • Styrke kunders og kollegaers forståelse og bruk av markedsføringsteknologi, samt rådgi kunder og kollegaer i utnyttelse av teknologi og data.
 • Utforme og gjennomføre opplæring innenfor fagfeltet og holde innlegg i interne og eksterne fora 
 • Sikre kvalitet og effektivitet i våre leveranser innenfor Adops, tag management og markedsføringsteknologi
 • Bidra til produkt og tjenesteutvikling, herunder være representant for fagområdet ved utvikling av løsninger for kampanjehåndtering, rapportering og dynamisk innhold
 • Omsette behov for målrettet og tilpasset kommunikasjon til løsninger i digital annonsering gjennom utnyttelse av data og teknologi
 • Implementere og vedlikeholde løsninger for datafangst og datautnyttelse fra annonsørers flater, systemer og kampanjer (Tag Management)
 • Levere rådgivning (internt og eksternt) ved implementering av ulike teknologier som Customer Data Platforms, Google Analytics og verktøy for dynamisk tilpasset kommunikasjon
 • Bidra med noe trafikkering av annonser og kampanjer


Hvilke egenskaper, kompetanse og erfaring bør du ha?

 • Du har et ektefølt engasjement for teknologi og data 
 • Du evner å omsette behov til løsninger, og forklare essensen av det på en måte som alle forstår 
 • Du evner å engasjere og skape begeistring for data og teknologi
 • Du har gode samarbeidsevner og klarer å drive prosjekter fra start til slutt
 • Du er en troverdig rådgiver som ser muligheter der andre ser utfordringer og klarer å formidle verdien av egne råd
 • Du har høyere utdannelse innen data/teknologi eller markedsføring, men unntak kan gjøres for riktig kandidat.
 • Du har minimum 2 års erfaring fra fagfeltet


Hva kan vi tilby?

I Publicis vil du får en variert og spennende hverdag, i et selskap med høy puls. Du vil bli del av et svært godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger, hvor engasjement og talent blir høyt verdsatt. Vi kan tilby et kreativt og kompetent miljø, med en rekke spesialister innenfor hele kommunikasjons- og markedsføringsfaget.  Vi har fullt fokus på karriereutvikling, så din utvikling og karriere-mål er i førersetet. Vi er alltid åpne for nye ideer og tanker for hvordan ting kan gjøres bedre, så dine tanker vil bety noe. Vi liker det flatt, så her er alle i samme båt, uavhengig om du er nyansatt eller senior-direktør. Og ikke minst, vi liker å ha det moro på jobb!

Konkurransedyktige betingelser. Sentrale og moderne lokaler i Oslo sentrum.

Søknadsfrist: Snarest.