Vi søker etter en ny dyktig medarbeider til vårt kommunikasjonsteam. Vi er på jakt etter en kompetent og kreativ medarbeider som har oppdatert erfaring med sosiale medier. Du følger med på utviklingen innen sosiale medier og digitale kanaler og er vant til å jobbe både strategisk og operativt innen dette feltet.
 
Enheten har ansvaret for PSTs interne- og eksterne kommunikasjon. Kommunikasjonsdirektøren sitter i ledergruppen og kommunikasjonsenheten har en sentral posisjon i PSTs organisasjon. Vi jobber tett opp mot sjef PST og andre ledere.
 
For å kunne gi et mest mulig presist bilde av hva som truer Norge, tilstreber vi å bli mer åpne, aktive og offensive i kommunikasjonen. Vi ønsker å bli enda bedre på vår samfunnskommunikasjon og skal i tiden som kommer satse mer strategisk og målrettet på kommunikasjon på ulike sosiale plattformer. I denne stillingen vil du jobbe tett med de andre på teamet og resten av organisasjonen og ha det overordnede ansvaret for sosiale medier i PST.

Arbeidsoppgaver

 • Ha ansvar for å utvikle og implementere PSTs SoMe-strategi
 • Utvikle ideer, kampanjer og innhold til SoMe
 • Publisere, monitorere og analysere vår aktivitet i sosiale medier
 • Være kommunikasjonsfaglig rådgiver for PST innen SoMe
 • Ha operativt ansvar for aktiviteten på de ulike plattformene/kanalene
 • Gjennomføre målinger av arbeidet på SoMe
 • Ha dialog med ulike samarbeidspartnere
 • Samarbeide tett med de ulike avdelingene i PST
 • Bidra til andre relevante kommunikasjonsoppgaver


Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har oppdatert kunnskap om SoMe og som besitter overordnet kanal- og målgruppeforståelse og evner å bruke dette kreativt og målrettet i arbeidet med sosiale medier. Relevant utdanning på minimum bachelornivå må være fullført, men særskilte kunnskaper og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Du må kunne dokumentere resultater fra tidligere relevant arbeid.
 
Vi ser etter deg som er en historieforteller og som har god samfunnsforståelse. Du må kunne analysere, rapportere og formidle resultater fra sosiale medier. Du kan vise til erfaring fra redigering og bearbeiding av bilder og videoproduksjon og har god kanalforståelse. 


Personlige egenskaper

 • Interesse og motivasjon for å følge med på utviklingen i digitale kanaler
 • Selvstendig og initiativrik
 • Utadvendt
 • Strukturert og grundig
 • God vurderingsevne og helhetsforståelse
 • Trives med å jobbe i en hektisk hverdag


Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. 

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Vi tilbyr

 • Fast stilling som rådgiver (SKO 1434) innenfor lønnsspennet 504 700 - til kr 640 200 (lønnstrinn 57-70) avhengig av kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Fleksible arbeidstidsordninger og trening i arbeidstiden
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et dynamisk og godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for egenutvikling og videreutdanning, og vi både forventer og legger til rette for at du skal holde deg faglig oppdatert og dele kunnskapen din med kollegaene dine.


Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  
 
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.